Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 1369
 • Forsman, Maria; Nane, Tina; Noyons, Ed (CWTS B.V., Leiden University, 2014)
 • Kalliovirta, Leena; Meitz, Mika; Saikkonen, Pentti (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2014)
  This paper proposes a new nonlinear vector autoregressive (VAR) model referred to as the Gaussian mixture vector autoregressive (GMVAR) model. The GMVAR model belongs to the family of mixture vector autoregressive models and is designed for analyzing time series that exhibit regime-switching behavior. The main difference between the GMVAR model and previous mixture VAR models lies in the definition of the mixing weights that govern the regime probabilities. In the GMVAR model the mixing weights depend on past values of the series in a specific way that has very advantageous properties from both theoretical and practical point of view. A practical advantage is that there is a wide diversity of ways in which a researcher can associate different regimes with specific economically meaningful characteristics of the phenomenon modeled. A theoretical advantage is that stationarity and ergodicity of the underlying stochastic process are straightforward to establish and, contrary to most other nonlinear autoregressive models, explicit expressions of low order stationary marginal distributions are known. These theoretical properties are used to develop an asymptotic theory of maximum likelihood estimation for the GMVAR model whose practical usefulness is illustrated in a bivariate setting by examining the relationship between the EUR-USD exchange rate and a related interest rate data.
 • Myyry, Liisa; Ahola, Salla; Ahokas, Marja; Sakki, Inari (Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos, 2014)
  Sosiaalipsykologian klassisia kysymyksiä ovat yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä tieteellisen tiedon ja arkiajattelun yhteys. Miten ryhmien välisiä suhteita voidaan parantaa ja konflikteja ehkäistä? Perustuuko moraali enemmän tunteisiin vai järkeen? Tämä teos käsittelee kuudessatoista luvussa ja 34 kirjoittajan voimin sosiaalipsykologian suuria kysymyksiä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Aihepiirit ulottuvat historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen, olipa sitten kyseessä älykkyys, politiikka, ruoka, johtaminen, digitaalinen vuorovaikutus tai perinnöllisyyttä koskevat tiedot ja luulot. Kirjoittajat ovat sosiaalipsykologian ja lähitieteiden tutkijoita Suomesta ja muualta Euroopasta. Tämä kirja on heidän – ystävien, kollegoiden ja oppilaiden – lahjansa professori Anna-Maija Pirttilä- Backmanille hänen merkkipäivänään.
 • Rentola, Kimmo; Saarela, Tauno (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2014)
  Sosiaalidemokratia Suomessa - mitä se on ollut? Kannattiko työläisperheen investoida tytön tai pojan koulutukseen? Miten isänmaan historia järjestettiin oppikirjoissa vuoden 1918 jälkeen? Oliko yhteiskuntajärjestelmä Suomessa uhattuna 70-luvulla? Miksi Saksa on Suomelle sellainen kohtalon kysymys? Miten historian näkee sarjakuvien Corto Maltese? Sopiiko jazz työväenliikkeeseen? Historiaa vai kirjallisuutta? Tällaisiin ja moniin muihin kysymyksiin haetaan vastauksia tämän kirjan artikkeleissa, jotka liittyvät Suomeen ja maailmaan, kylmään sotaan, sosiaalidemokratiaan, politiikan ja kulttuurin vuorovaikutukseen. Aiheiden lisäksi kirjoituksia yhdistää historiantutkija Mikko Majander, jonka teemoja lähestytään eri näkökulmista
 • Gillanders, Robert; Parviainen, Sinikka (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2014)
 • Pönkä, Harri (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2014)
 • Kanniainen, Vesa; The EuroThinkTank of Finland (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2014)
 • Suomalainen, Lauri; Nikkhouy, Emad; Ding, Aaron Yi; Tarkoma, Sasu (University of Helsinki, Department of Computer Science, 2014)
  Software-Defined Networking (SDN) is a novel solution to network configuration and management. Its openness and programmability features have greatly motivated the open source communities where numerous applications and tools are developed for various R&D purposes. For the strength of SDN, the upcoming 5th Generation mobile networks (5G) can also benefit from the modular and open design to innovate the network architecture and services. In this report, we present a survey of existing open source platforms, applications and tools for SDN and 5G research. We discuss the potential directions and share our perspectives in this domain.
 • Kivikuru, Ullamaija; Pietiläinen, Jukka (Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos, 2014)
  2010-luvulla useampikin tutkija on väittänyt, että läntinen ihminen ei enää ainoastaan elä median kanssa vaan mediassa, sitoutuneena siihen päivin ja öin. Median alituinen läsnäolo elämässämme tekee meidät tämän käsityksen mukaan zombeiksi. Media vaikuttaa elintapoihimme, arvoihimme ja suhteeseemme muihin ihmisiin, vaikka emme näitä vaikutuksia pysty paikantamaan. Mediassa eläminen ei siis suinkaan tee meitä valistuneiksi ja harkitseviksi, vaan häilyviksi ja poukkoileviksi. Kyse ei ole yksittäisten mediasisältöjen vaikutuksista, vaan median pysyvästä läsnäolosta elämässämme. Moinen näkemys voidaan toki haastaa, eikä se ehdottomasti päde kaikkialla maailmassa. Median saatavuuden, käytön ja sisältöjen erot ovat suuria. Yksi tämän kirjan kirjoittajista, mediatalouden erikoistuntija Robert Picard on epäilemättä vahvasti eri mieltä zombi-ideologian kanssa. Jos ei ole sähköä, teitä eikä lukutaitoa kuten kehitysmaiden maaseudulla usein on, median käyttö kehitysmaissa rajoittuu paljolti kaupunkilaiseen keskiluokkaan. Myös median historia ja sen toiminnan vapaus-asteet eri puolilla maailmaa ovat erilaisia. Eivät edes Euroopassa viime vuosina selviönä pidetyt näkemykset sanomalehden kriisistäkään pidä kaikkialla paikkaansa. Aasiassa sanomalehden suosio nousee kohisten talouskasvun myötä. Mutta niin keskeinen kuin media teollistuneessa maailmassa onkin, yllättävän vähän me tiedämme siitä. Viestinnän rakenteista, mediasisällöistä ja tiedonvälityksen asemasta eri puolilla maailmaa on varsin niukasti saatavilla selkeää ja vertailtavaa tietoa. Jopa tilastot ovat hyvin vajavaisia. Tämä kirja pyrkii hahmottamaan – kiistatta isolla pensselillä – median peruspiirteitä eri puolilla maailmaa. Kirjoittajat ovat suomalaisia tai heillä on tavalla tai toisella yhteys Suomeen. Kirja kertookin mediasta eri puolilla maailmaa pohjoisen Euroopan horisontista käsin.
 • Mykkänen, Juri; Paakkunainen, Kari (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, 2014)
 • Miettinen, Reijo (University of Helsinki, 2014)
 • Zhu, Min (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2014)
 • Tervala, Juha (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2014)
 • Enbom, Leena (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2014)
  Vuonna 1937 Valkeakoskella pidettiin juoksukilpailut paperitehtaan kentällä. Katsojat hämmästyivät, kun eräs tunnettu ”jyryläinen” tuli paikalle punaisissa housuissa: ”Mutta niinhän se ukko juoksi vaan punasissa housuissa ja voitti koko homman!” Tekoon kietoutui suurta symboliikkaa, sillä tehtaan kenttä oli valkoisen vallan näkyvimpiä ilmentymiä paikkakunnalla. Maailmansotien välisenä aikana Valkeakoski oli jakautunut kahteen leiriin: mahtavaan paperitehtaaseen ja vastarintaisiin työläisiin. 1900-luvun alussa työläiset olivat perustaneet yhdistyksiä, joissa näyteltiin, urheiltiin ja musisoitiin. 1930-luvulla tehdasyhtiö halusi ottaa yhdyskunnan tiukemmin hallintaansa ja ryhtyi organisoimaan työläisille suunnattua sosiaalista toimintaa. Sekä työväentalolla että tehtaan seurahuoneella näyteltiin Nummisuutareita ja jaettiin urheilukilpailujen palkintoja. Tutkimus valottaa vapaa-aikaan ulottuvia valtakamppailuja ja sitä, miten työväentalon kävijät reagoivat ulkoa tulleeseen paineeseen. Millaista oli arkisiin käytäntöihin verhottu vastarinta, jolla kiistettiin tehdasyhtiön hegemonista asemaa ja vapaa-aikaan ulotettuja kontrollipyrkimyksiä? Millainen oli ”epäpoliittisen” vapaa-ajantoiminnan poliittinen ulottuvuus? *** Leena Enbom on Valkeakoskella syntynyt talous- ja sosiaalihistorian tutkija, joka työskentelee tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa.
 • Nyberg, Henri (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2014)
 • Kaunonen, Leena (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
 • Leinius, Johanna (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  There has been a veritable upsurge in the debate on cosmopolitanism not merely as a philosophical ideal but also as a socially grounded concept denoting an individual or collective stance towards world openness. Postcolonial scholars, however, have criticized new cosmopolitanism’s Eurocentric and universalizing stance. Pointing to the impossibility of global conviviality in a world in which non-Western epistemologies and cosmologies continue to be marginalized, they have challenged the exclusions and silences within the new cosmopolitan project. Decolonial scholars have also put forward cosmopolitanism as a decolonial political project challenging Western hegemony. These scholars have identified the World Social Forum as a privileged site for developing cosmopolitan projects. Overcoming the binary polarization between cosmopolitanism as imperial monologue or as privileged positionality of the subaltern, feminist scholar activists have developed knowledge-practices for dialogic encounters that offer a reading of cosmopolitanism as emancipatory self-transformation. This paper sketches the tensions and contradictions of the contemporary cosmopolitan debate in order to scrutinize the Inter-Movement Dialogues, a workshop methodology developed in the context of the World Social Forum process, as a way of grasping the contours but also ambiguities of embodied emancipatory cosmopolitanism.
 • Korpela, Mari (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  An increasing number of Western families lead a lifestyle whereby they spend half of the year in Goa, India, and the rest in the parents’ countries of origin. Such people can be defined as lifestyle migrants. In this article, I discuss the phenomenon in terms of cosmopolitanism. I ask whether lifestyle migrant children in Goa (3 to 12-year-olds) are growing up in a cosmopolitan way. I show that the parents say that for their children their lifestyle is a great advantage: their transnationally mobile life makes the children sociable and cosmopolitan. The views and practices of children and young adults who have grown up in Goa, however, show that although they appear cosmopolitan in some respects, in other respects they do not, and deeming them cosmopolitan depends on how we define the term. The lifestyle migrant children and young people do not necessarily reach out across cultural differences but their horizons are not narrowly national either. I argue that lifestyle migrant children in Goa are multilingual, sociable and flexible in adapting to life in different places but that their engagement with the Indian other is limited. Therefore, they are cosmopolitan, but it is cosmopolitanism on limited, Western terms.
 • Mair, Jonathan (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  On the basis of a study of an international Buddhist movement, this article defines “ethical conversations across borders” – acts of ethical deliberation, evaluation or argument that take place in cognisance of multiple ethical regimes – and proposes the conditions under which they can take place. Fo Guang Shan, described in the first part of the article, is a Buddhist movement that originated in Taiwan, but which now has branches around the world. It seeks to promote the cultivation of virtue among its members and among other people with which it has contact. The teachings of Master Hsing Yun, the movement’s founder, advocate two methods through which this project can be realised, “sowing seeds of affinity” and “convenience”. The second part of the article generalises observations made in relation to Fo Guang Shan and draws the conclusion that all “ethical conversations across borders” require two things, namely, the identification of similarities or “affinities”, and an account of difference that stipulates the units between which the conversation is to be carried on.
 • Grönstrand, Heidi (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  Self-translation, which is when an author translates his or her own texts and the outcome is two (or more) distinct works speaking to two (or more) different audiences, provides a useful insight into transnationalism and border-crossings, which are phenomena that operate outside the national, monolingual paradigm. Self-translation is regarded as a kind of border-zone activity that reorganises the relationships between languages and literary traditions, challenging the monolingual assumptions of the literary institution and literary history writing, which have been important in the construction of the modern nation-state. This is also the case in Finland where the literary institution and traditions have been defined by language despite the fact that Finland has two official languages, Finnish and Swedish. By looking more closely at the self-translations of two Finnish authors, Kersti Bergroth (1886–1975) and Henrik Tikkanen (1924–1984), and the strategies that are used in their texts in order to engage simultaneously in two languages, cultural spheres, and literary traditions, I discuss self-translation as an interpretive task that attempts to negotiate complex cultural equations that are subject to the changing fortunes of time and place. The analysis focuses on texts by Bergroth and Tikkanen that depict war, on their intersections and overlaps, showing that self-translations link Finnish and Swedish-speaking language groups and literary traditions.