Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1104-1123 of 1425
 • Serlachius, Julian (Söderström, 1916)
 • Bockgård, Gustav (Finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2010)
  Språk och interaktion 2
 • Sahlström, Fritjof; Hummelstedt, Ida; Forsman, Lotta; Pörn, Michaela; Slotte-Lüttge, Anna (Finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2010)
  Språk och interaktion 2
 • Lindholm, Camilla (Finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2008)
  Språk och interaktion 1
 • Pekkala Kerr, Sari; Pekkarinen, Tuomas; Uusitalo, Roope (Helsinki Center of Economic Research, 2012)
  HECER Discussion Paper 350
 • Ruismäki, Heikki; Juvonen, Antti (University of Helsinki, 2011)
  Research Report. University of Helsinki, Department of Teacher Education ; 329
 • Rasmus, Kai; Granberg, Harry; Kanto, Kimmo; Kärkäs, Eija; Lavoie, C.; Leppäranta, Matti (2003)
  47
  The project ’Seasonal Snow in Antarctica’ was set up to measure the physical properties of Antarctic snow cover in 1999-2001. The present document is the project data report. An introduction is given of the project, descriptions of the experiments are made, and the data obtained by the scientists in the different working groups during the two expeditions to Antarctica are described
 • Hancock, Lynn (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2012)
  COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 11
  This article places recent debates about community cohesion and securitization in a wider context; it situates assumptions about the “threats” posed by particular communities against the backdrop of urban policy and urban social change in the UK. It reveals the way marginalised “communities”, minority ethnic group and white working-class, were imagined in New Labour’s urban regeneration policies and how they are invoked in the more recent Conservative-led coalition’s proposed social and regional policies and their accompanying rhetoric. The discussion also makes an assessment of the likely impact of recent economic and social policies for neighbourhood change, instability and “security”. It is argued that the ways urban communities have been conceptualised reflect, at best, a neglect of the structural determinants of urban social life and at worst a deliberate attempt to downplay such concerns underpinned by a deeply rooted preoccupation with the problem of rather than the problems faced by marginalised communities.
 • Kanniainen, Vesa; Ringbom, Staffan (Helsinki Center of Economic Research, 2014)
  HECER Discussion Paper No. 376
 • Laine, Pekka (Helsinki Center of Economic Research, 2008)
  Discussion Paper No 241
 • Zimmerbauer, Kaj; Kahila, Petri (2006)
  8
  Tässä julkaisussa tarkastellaan Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitosta, joka toteutui vuoden 2005 alussa. Kyseessä on niin sanottu lähtötilakysely, jolla kartoitettiin kuntaliitoksen välittömiä vaikutuksia Peräseinäjoen asukkaiden arkeen. Kysely on osa Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntayhdistymisprosessin seurantahanketta, jota on toteuttanut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja rahoittaneet Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeessa on ollut mukana myös Peräseinäjoen asukaslautakunta. Tutkimus toteutettiin asukaskyselyllä, joka lähetettiin vuoden 2005 syksyllä 1394 peräseinäjokiselle. Vastauksia palautui 574 kappaletta, joten vastausprosentiksi tuli 41. Tulosten osalta voidaan todeta, että kuntaliitoksen vaikutukset kunnallisiin palveluihin olivat vastaajien mukaan vielä varsin vähäisiä. Osa muutoksista, joita vastaajat toivat esiin, ovat sellaisia, jotka ovat suurelta osin tai täysin liitoksesta riippumattomia. Yksittäisistä palveluista tyytymättömimpiä oltiin julkisiin liikennepalveluihin, tyytyväisimpiä puolestaan kirjastopalveluihin. Kuntaidentiteetin osalta voidaan todeta, että samastuminen Peräseinäjokeen on liitoksen myötä pikemminkin vahvistunut kuin heikentynyt. Paikallinen identiteetti näyttääkin tutkimuksen mukaan säilyvän alueen kehittämisen yhtenä käyttövarana liitoksesta huolimatta. Suurimmat huolenaiheet, joita vastaajilla oli ennen kuntaliitosta, liittyivät Seinäjoen hallinnon sitoutumiseen Peräseinäjoen alueen kehittämiseen sekä toisaalta kuntalaisten edustukseen lähinnä kunnallisessa päätöksenteossa. Suurimmat odotukset liittyvät Peräseinäjoen vetovoiman lisääntymiseen. Sekä vetovoimatekijöiden kehittäminen että asukkaiden saaminen alueelle nousivat varsin selkeästi esiin. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kuntaliitoksesta ei ole seurannut merkittäviä Peräseinäjoen asukkaiden arjessa näkyviä muutoksia. Tilanne voi kuitenkin muuttua, sillä liitoksesta on kulunut vasta vähän aikaa. Lisäksi on epäselvyyttä siitä, mitkä muutoksista johtuvat kuntaliitoksesta ja mitkä joistakin muista tekijöistä.
 • Kahlos, Maijastina (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  17
  Late Antiquity from the third to the sixth centuries was the era of the development of the great Christian narrative, an interpretatio Christiana of the history of humankind. This meant reassessing and relocating past histories, ideas and persons on the historical mental map. In this construction of the past, Christian writers built on the models of the preceding tradition, creating competing chronologies and alternative histories. This article analyses the concept of history conveyed by two Christian fourth- and fifth-century historians, Eusebius of Caesarea and Orosius, and discusses the various ways in which these writers created the Christian past. One of the ways was to determine the greater antiquity of Christianity in comparison to the Greco-Roman tradition. This led Eusebius to develop his synchronistic chronology of the human past in his Chronici canones. In his approach, Eusebius developed further the Greek chronographic tradition for Christian apologetic purposes. Another way was to interpret history as guided by divine providence. For example, for Orosius in his Historiae adversus paganos, the appearance of Christianity in the Roman Empire was part of the divine plan for humankind. The concept of divine providence was also connected with ideas of divine favour and anger. In the world view of ancient Christian writers such as Orosius, divine retribution played an important role in explaining the adversities of humankind. Even though Orosius is usually dismissed in modern scholarship as a crude and unsophisticated historian, his ideas deserve a more nuanced reading. This article argues that both Eusebius and Orosius developed their views of history in contention with other, prevailing views of the past. Both writers aimed to challenge these views – Eusebius with his synchronistic chronology and Orosius with his reappraisal of the entire history of Rome.
 • Takalo, Tuomas; Tanayama, Tanja; Toivanen, Otto (Helsinki Center of Economic Research, 2005)
  Discussion Paper No 76
 • Palokangas, Tapio (University of Helsinki, 2005)
  Discussion Paper No 620
 • Elinder, Mikael; Jordahl, Henrik; Poutvaara, Panu (Helsinki Center of Economic Research, 2008)
  Discussion Paper No 238
 • Grönstrand, Heidi (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 15
  Self-translation, which is when an author translates his or her own texts and the outcome is two (or more) distinct works speaking to two (or more) different audiences, provides a useful insight into transnationalism and border-crossings, which are phenomena that operate outside the national, monolingual paradigm. Self-translation is regarded as a kind of border-zone activity that reorganises the relationships between languages and literary traditions, challenging the monolingual assumptions of the literary institution and literary history writing, which have been important in the construction of the modern nation-state. This is also the case in Finland where the literary institution and traditions have been defined by language despite the fact that Finland has two official languages, Finnish and Swedish. By looking more closely at the self-translations of two Finnish authors, Kersti Bergroth (1886–1975) and Henrik Tikkanen (1924–1984), and the strategies that are used in their texts in order to engage simultaneously in two languages, cultural spheres, and literary traditions, I discuss self-translation as an interpretive task that attempts to negotiate complex cultural equations that are subject to the changing fortunes of time and place. The analysis focuses on texts by Bergroth and Tikkanen that depict war, on their intersections and overlaps, showing that self-translations link Finnish and Swedish-speaking language groups and literary traditions.
 • Marja Kruut (Helsingin yliopisto, 2007)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 37; Raportit ja selvitykset
 • Nussbaum, Charles (Tutkijakollegium, 2010)
  COLLeGIUM: Studies Across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, volume 9: Music and Emotions
 • Lassus, Jannika (Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2010)
  Acta Translatologica Helsingiensia Vol. 1
  Abstract (SFL and translation studies): In this paper, the study of translation is seen as a study of texts and discourses. It is argued that systemic-functional linguistics gives both a theoretical framework to discuss variation in text and variation in situational and cultural context, as well as an analytical toolkit to use to compare texts with each other. The same systemic-functional framework can hence be used to analyse both directly written texts and translations.