Paperiteollisuuden työtaistelu ja sen käsittely mediassa marraskuusta 2004 heinäkuuhun 2005

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10005
Title: Paperiteollisuuden työtaistelu ja sen käsittely mediassa marraskuusta 2004 heinäkuuhun 2005
Author: Tykkä, Saana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2008-01-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/10005
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu kuinka suomalainen media käsitteli paperiteollisuuden kesän 2005 työtaistelua sitä ennen, sen aikana ja sen loppuessa. Pääasiallisena aineistomateriaalina on käytetty Metsäteollisuus ry:n omaan käyttöönsä keräämää mediamateriaalia, jota analysoidaan fenomenologista ja semioottista tutkimusotetta hyväksikäyttäen. Lisäksi tutkielmaan on haastateltu Metsäteollisuus ry:n työtaistelun aikaista työmarkkinajohtajaa Arto Tähtistä, Paperiliiton puheenjohtajaa Jouko Ahosta ja Helsingin Sanomien toimittajaa Marjo Ollikaista. Haastatteluilla on pyritty vertaamaan ja syventämään aineistomateriaalin työtaistelusta tuottamaa kuvaa. Fenomenologia on rajattu tässä tutkielmassa näkökulma/merkitysanalyyttisyyteen teoriaan, jonka avulla erotellaan työtaistelusta tuotettuja näkökulmia ja narratiivisia elementtejä. Barthesilainen semiotiikka taas mahdollistaa näiden näkökulmien ymmärtämisen ympäröivän yhteiskunnan ja sen historian tuotteina ja merkkeinä. Paperiteollisuuden työtaistelun 2005 alku ajoittuu jo marraskuuhun 2004. Tällöin työantajia edustanut Metsäteollisuus ry irtisanoutui tulopoliittisesta kokonaissopimuksesta. Kevättalvella 2005 käytyjen liittokohtaisten neuvottelujen epäonnistuttua Paperiliitto ry julisti alalle kolmen päivän lakon toukokuussa 2005. Metsäteollisuus ry jatkoi työnseisausta julistamalla alalle oman työsulkunsa. Metsäteollisuus ry ylläpiti työsulkua aina heinäkuun 2005 alkuun saakka. Näitä tapahtumia uutisoivaa media-aineistoa tarkastellaan rakentamalla kronologisen kertomus työmarkkinatilanteen kiristymisestä työtaistelun loppuun saakka. Sen jälkeen narratiiviseen muotoon konstruoitu työtaistelu avataan tarkastelemalla sen Suomeen, suomalaisuuteen ja työtaisteluun liittyviä myyttejä. Paperiteollisuuden työtaistelun aikana yleisessä mielipiteessä tapahtui muutos Paperiliitolle myönteisestä näkemyksestä Paperiliiton vastaiseksi. Tämä osoitetaan johtuvan osittain Metsäteollisuus ry:stä sen kuvatessa työtaistelua työntekijäpuolta syyllistävillä tavoilla. Lisäksi tutkielmassa osoitetaan mielipiteenmuutoksen johtuvan vallassa olleista työtaistelumyyteistä. Työtaistelumyyttien osoitetaan liittyvän ensi sijassa työntekijöihin sen perusteella, että työtaistelut mielletään helpommin työntekijöiden aikaansaamiksi. Samoin tutkielmassa esitetään että niin paperiteollisuus kuin työmarkkinatkin mielletään usein edelleen vahvasti patriarkaalisilla mies–nais-vastakohtaisilla tavoilla. Tutkielmassa tullaan myös siihen tulokseen, että paperiteollisuuden työtaistelussa 2005 oli kyse kansallisvaltioon liitetyistä mielikuvista. Tutkielmassa pohditaan myös median osuutta paperiteollisuuden työtaisteluun vuonna 2005. Tutkielmassa päädytään johtopäätökseen, että media ylitti sille konventionaalisesti mielletyt valtuudet työtaistelun kuvaajana ja otti siihen aktiivisemmin osaa. Tämä osaltaan aiheutti lehdistön ja Paperiliiton välille ristiriitatilanteen ja johti osapuolten väliseen yhteenottoon.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Metsäteollisuus ry
Paperiliitto ry
työtaistelut
media
fenomenologia
semiotiikka
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record