Ruuhkamaksun teoriaa ja käytäntöä - ruuhkaongelman ja ruuhkamaksun tausta, teoria sekä vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10017
Title: Ruuhkamaksun teoriaa ja käytäntöä - ruuhkaongelman ja ruuhkamaksun tausta, teoria sekä vaikutukset
Author: Kyrölä, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-08-20
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10017
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa käsitellään tieliikenteelle asetettavia ruuhkamaksuja keinona vaikuttaa kasvavaan ruuhkaongelmaan. Tutkielman tavoitteena on esitellä kattavasti ruuhkamaksukysymystä. Tavoitteen mukaisesti työ voidaan jakaa neljään osaan: ruuhkaongelman esittelyyn, ruuhkamaksun esittelyyn, ruuhkamaksun vaikutusten tarkasteluun sekä empiiriseen osaan, jossa esitellään Lontoon ruuhkamaksujärjestelmää ja arvioidaan ruuhkamaksujärjestelmän tarpeellisuutta Helsingissä. Ruuhkaongelma johtuu autoilun kysynnän ja tiekapasiteetin tarjonnan ajoittaisesta epätasapainosta. Ruuhkissa tuhlaantuu aikaa ja polttoainetta sekä syntyy ylimääräisiä päästöjä. Näitä yhdessä kutsutaan ruuhkien ulkoisvaikutuksiksi ja optimissaan ruuhkamaksu asetetaan ulkoisvaikutusten kustannuksia vastaavaksi. Ruuhkamaksua esitellään usealla eri tavalla. Aluksi maksun määräytymistä tarkastellaan graafisesti. Tämän jälkeen maksu johdetaan Vickreyn (1969) mukaisesti autoilijan aikakustannuksista ja lopuksi johdetaan Johanssonin (1996) esittämän teorian mukainen optimaalinen ulkoisvaikutusten kustannukset huomioiva ruuhkamaksu. Ruuhkamaksun vaikutuksia esitellään aluksi tarkastelemalla ruuhkamaksua keinona kerätä rahoitusta uusiin tieinvestointeihin. Parry (2002) vertaa ruuhkamaksun käyttöönottoa vaihtoehtoisiin tuloveron, kiinteistöveron, polttoaineveron sekä joukkoliikenteen lippuhintojen korotuksiin. Vertailemalla veroista suoraan ja välillisesti aiheutuvia hyvinvointikustannuksia osoittautuu ruuhkamaksu tarkastelussa tehokkaimmaksi keinoksi. Ruuhkamaksutuoton optimaalista allokointia tarkastellaan Parryn ja Benton (2001) tutkimukseen perustuen. Tutkimuksessa parhaaksi vaihtoehdoksi ruuhkamaksutuotolle osoittautuu allokointi tuloverojen alentamiseen. Anas ja Xu (1999) ovat huomanneet ruuhkamaksuilla olevan pitkällä aikavälillä vaikutuksia myös kaupunkirakenteeseen. Empiirisessä osassa esitellään ruuhkaongelmaa EU-tasolla sekä poliittisia linjauksia ja projekteja ongelman korjaamiseksi. Toimivana esimerkkijärjestelmänä esitellään Lontoon ruuhkamaksujärjestelmä. Myös Helsingin nykyistä liikennetilannetta, liikenteen kasvuennusteita sekä tutkimuksia Helsingin nykyisen liikennemäärän aiheuttamista saastekustannuksista esitellään. Lopuksi arvioidaan Helsingin ruuhkista aiheutuvia aikakustannuksia tutkimalla autoilijoiden matka-aikoja eri vuorokauden aikoina ja pohditaan ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönoton tarpeellisuutta Helsingissä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ruuhkamaksu - vaikutus
ulkoisvaikutus
liikenneruuhkat - vaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record