Ulkoistaa vai ei? : Taloustieteellinen näkökulma yritysten verkostoitumiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10023
Title: Ulkoistaa vai ei? : Taloustieteellinen näkökulma yritysten verkostoitumiseen
Author: Varanka, Jouni
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-01-31
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10023
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan yritysten verkostoitumista. Yritysverkosto määritellään yritysten väliseksi yhteistyömuodoksi, jossa vähintään kaksi osapuolta muodostaa syvän ja pitkäkestoisen yhteistyösuhteen. Osapuolten väliset suhteet ovat yritysverkostoissa vahvasti relationaalisia, eli osapuolten keskinäisiä velvoitteita ei määritellä formaalein sopimuksin. Tutkielman tutkimuskohde rajataan divergoivaan verkostoitumiseen, jossa yritys ulkoistaa liiketoiminnon ja hakeutuu pitkäkestoiseen yhteistyösuhteeseen yrityksen ulkopuolisen osapuolen kanssa. Tutkielmassa haetaan vastausta kysymykseen ulkoistamisen rajoista pohtimalla ulkoistamisesta osapuolille koituvia etuja ja ongelmia. Kysymystä lähestytään taloustieteellisen analyysivälineistön avulla ja keskeisimpinä välineinä on kaksi peliteoreettista mallia. Ensiksi tarkasteltavan Grossmanin ja Hartin mallin avulla osoitetaan, että spesifiset investoinnit yhdistettynä epätäydellisiin sopimuksiin voivat johtaa opportunismiin sopijaosapuolten välisessä suhteessa. Opportunismin uhka johtaa edelleen investointihalukkuuden laskuun ja taloudellisesti tehottomaan lopputulokseen. Tämän tuloksen perusteella päätellään, että spesifisten investointien tarve voi rajoittaa liiketoimintojen ulkoistamista. Näiden tulosten havaitaan olevan sopusoinnussa transaktiokustannusteorian tulosten kanssa. Tämän jälkeen tarkasteltavan Bakerin, Gibbonsin ja Murphyn mallin tärkein tulos on, että osapuolten välinen relationaalinen sopimus voi olla sitova myös ulkoistamisen tilanteessa. Relationaalisen sopimuksen sitovuuteen vaikuttaa kuitenkin tuotantopanoksen markkinahinta, ja hintavaihteluiden ollessa suuria, osapuolten halukkuus noudattaa sopimusta heikkenee. Mallin perusteella ulkoistaminen on kuitenkin tehokas ratkaisu silloin, kun voimakkaiden kannustimien tuottaminen on toivottavaa. Ulkoistamisesta voi koitua osapuolille sekä etuja että ongelmia. Erityisesti spesifiset investoinnit sekä talouden toimintaympäristön epävarmuus voivat toimia esteenä liiketoimintojen ulkoistamiselle.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: sosiaalipsykologia
feminismi
miehet - miesliikkeet
tasa-arvo - miehen asema
diskurssianalyysi - keskustelu - sähköposti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record