Yliluottamusilmiö ja rahoitusmarkkinoiden kaupankäynnin volyymi behavioristisessa rahoitusteoriassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10028
Title: Yliluottamusilmiö ja rahoitusmarkkinoiden kaupankäynnin volyymi behavioristisessa rahoitusteoriassa
Author: Peltopuro, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-09-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10028
Thesis level: master's thesis
Abstract: Perinteinen rahoitusteoria on jättänyt tutkimuksissaan vähälle huomiolle sijoittajien käyttäytymisen olettamalla, että sijoittajat ovat rationaalisia. Vaikka teoria on pitkään ollut vallitseva teoria rahoituksessa, se on saanut epäilijöitä epäonnistuessaan selittämään markkinoilla havaittuja anomalioita. Behavioristinen rahoitusteoria on syntynyt osittain vastaamaan puutteisiin, joita perinteisessä rahoitusteoriassa on havaittu. Se luopuu sijoittajien rationaalisuuden oletuksesta ja ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden toimintaan vaikuttavan sijoittajien harhaisen ja irrationaalisen käyttäytymisen. Behavioristinen rahoitusteoria tutkiikin sitä, miten sijoittajat oikeasti käyttäytyvät sijoitustilanteissa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan behavioristisen rahoitusteorian tutkimaa ilmiötä ihmisten yliluottamuksesta. Ihmisten yliluottamus on todettu useissa kognitiivisen psykologian tutkimuksissa. Yliluottamusilmiön mukaan ihmiset yliarvoivat tiedon tarkkuuttaan, ja rahoitusmarkkinoilla sijoittajien yliluottamus aiheuttaa reaalisia vaikutuksia, kun sijoittajat tekevät sijoituspäätöksiä virheellisin perustein. Yliluottamusilmiön avulla on onnistuttu selittämään monia markkinoiden anomalioita, joita ei aiemmin ole osattu selittää. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä vaikutus yliluottamusilmiöllä on sijoittajien ja koko rahoitusmarkkinoiden kaupankäynnin volyymiin. Havaittu markkinoiden kaupankäynnin määrä on huomattavasti suurempi kuin mitä rationaalisten mallien perusteella voidaan olettaa. Työssä tarkastellaan myös yliluottamusilmiölle vaihtoehtoisia syitä kaupankäynnin volyymin aiheuttajina. Empiiristen tulosten tarkastelussa keskitytään tutkimuksiin, joissa käsitellään yliluottavaisia yksityissijoittajia ja heidän tekemiään suoria osakesijoituksia. Yliluottamusilmiöstä ja sen vaikutuksista kaupankäynnin määrään on kehitetty monia teoreettisia malleja ja tehty useita empiirisiä tutkimuksia. Lähes kaikki mallit saavat yhden keskeisen tuloksen:yliluottavaiset sijoittajat käyvät liikaa kauppaa alentaen kaupankäynnillä omia tuottojaan ja odotettua hyötyään sekä kasvattaen markkinoiden kaupankäynnin volyymia. Ongelman tutkimuksille aiheuttaa se, ettei ole olemassa mallia, joka kertoisi, kuinka suurta kaupankäynnin määrän markkinoilla tulisi olla. Yliluottamus ei myöskään ole suoraan havaittavissa, ja monet tutkimukset tutkivat yliluottamusta olettaen, että sitä voidaan mitata tekijöiden, kuten sijoittajan sukupuolen tai sijoittajan aiemmin ansaitsemien tuottojen perusteella. Tärkeimmät lähteet: Gervais, S. & Odean, T. (2001): Learning To Be Overconfident. Review of Financial Studies 14, 1–27. Barberis, N. & Thaler, N. (2002):Survey of Behavioral Finance. NBER Working Paper No. W9222, September 2002. Barber, B. M. & Odean, T. (2000): Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. The Journal of Finance 55, 773–806. Glaser, M. & Weber, M. (2003): Overconfidence and Trading Volume. CEPR Discussion Paper No. 3941.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: behavioristinen rahoitusteoria
yliluottamusilmiö
kaupankäynnin volyymi
sijoituskäyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record