Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE) turvallisuuspoliittisena kansalaisjärjestönä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10039
Title: Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE) turvallisuuspoliittisena kansalaisjärjestönä
Author: Vattulainen, Tuuli
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-05-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10039
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen järjestö Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE) on. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka teoreettisena viitekehyksenä on kansalaisjärjestöjen asema suhteessa valtioon. Tutkimusongelmana on, millainen on STETEn rooli järjestönä. Tutkimuksen aineistona ovat STETEn toimintakertomukset, STETEn entisten ja nykyisten puhemiehistön jäsenten ja muiden järjestössä toimineiden henkilöiden haastattelut sekä kansalaisjärjestöjä käsittelevä kirjallisuus. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa ovat kansalaisjärjestötutkimuksen teoreettiset lähtökohdat valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisistä suhteista. Tutkimuksessa kansalaisyhteiskunta nähdään usein valtiosta erillisenä kansalaisten alueena. Puolivaltiollisen kansalaisjärjestön määrittely on usein löyhää, ja käsitteeseen lasketaan kuuluvan joskus myös valtion omat lautakunnat ja toimielimet. Puolivaltiollisiksi kansalaisjärjestöiksi ja kansalaisjärjestöiksi luokittelun sijasta järjestöjä voidaan tarkastella monipuolisemmasta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon järjestöjen erilaiset tarkoitusperät ja toimintaympäristö. Ongelmallista kansalaisyhteiskuntaa käsittelevässä kirjallisuudessa on puolueiden erottaminen kansalaisyhteiskunnasta. Lähtökohtana on tässä tutkimuksessa on se, että valtio ja kansalaisyhteiskunta toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa, eikä kansalaisyhteiskunta ole täysin riippumaton valtiosta. Kansalaisjärjestötutkimuksen teoreettisen arvioinnin perusteella tutkimuksessa STETEä kannattaa lähestyä rakenteellisesta ja analyyttisestä näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyksen avulla tutkimusongelmaa voidaan tarkentaa siten, että kiinnostuksen kohteena on valtion ja kansalaisjärjestön välisen suhteen vuorovaikutus. STETE perustettiin vuonna 1970 tukemaan ETY-prosessia, ja se on toiminnassaan keskittynyt turvallisuuspoliittisiin aiheisiin. STETEssä korostetaan turvallisuuden hahmottamista laajassa merkityksessä. STETEssä ovat mukana suurimmat poliittiset puolueet ja jäsenjärjestöinä on puolueiden sekä niiden nuoriso- ja naisjärjestöjen lisäksi erilaisia muita kansalaisjärjestöjä. Järjestön puhemiehistön jäsenet koostuvat poliittisten puolueiden edustajista. STETE ei ota nykyisin varsinaisesti kantaa ulko- ja turvallisuuspoliittisiin aiheisiin. STETEn toimintaa suunnittelee toimistohenkilökunta yhteistyössä puhemiehistön ja jaostojen kanssa. STETE on 1970-luvulta lähtien toiminut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 1970-luvulla Etykin tukeminen oli toiminnassa keskeistä. 1980-luvulla Pohjoismainen yhteistyö ja aseidenriisunta olivat tärkeitä toiminnan painopisteitä. 1990-luvulla laaja turvallisuus ja pohjoinen ulottuvuus ovat muodostuneet tärkeiksi toiminta-alueiksi ja näihin liittyvää toimintaa ovat olleet muun muassa 1990-luvulta lähtien suuret Itämeren alueelle sijoittuneet konferenssit. STETE tiedottaa myös Ety-järjestön toimintaan liittyvistä aiheista. STETEn painopistealueet ovat olleet yhtenevät Suomen valtiollisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ajattelun kanssa. STETE on edistänyt Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittista konsensusta, ja ulkomailla järjestö on tuonut esiin suomalaista näkökulmaa turvallisuuskysymyksiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ETYJ
ETYK
STETE
kansalaisjärjestöt
turvallisuuspolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record