Varför uppfördes inte något lantdagshus efter representationsreformen 1906? Regeringen och lantdagshusfrågan 1909-1912

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10040
Title: Varför uppfördes inte något lantdagshus efter representationsreformen 1906? Regeringen och lantdagshusfrågan 1909-1912
Author: Westerbom, Thomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-17
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10040
Thesis level: master's thesis
Abstract: Efter representationsreformen år 1906 önskade lantdagen få till stånd ett nytt ändamålsenligt och representativt lantdagshus för den nya enkammaren. År 1908 arrangerades en tävling som vanns av Eliel Saarinens förslag avsett att uppföras på Observatoriebacken. Lantdagen beslöt i princip godkänna förslaget, men idén vann inte regeringens gillande. Lantdagen beslöt då år 1911 att låta ombygga och utvidga Ständerhuset för enkammarens behov. Ej heller detta förslag gillades av regeringen. Båda gångerna var motiveringen ekonomisk. Avhandlingen behandlar regeringens avgöranden i ljuset av tidens politik, särskilt med beaktande av den s.k. finanskonflikten alltså den finansrättsliga tvisten mellan regering och lantdag. Eftervärlden har tenderat att överbetona dels kejsarens roll, dels frågans estetiska och ideologiska, symbolpolitiska, villkor. Å andra sidan har eftervärlden inte gärna kommit ihåg samtidens beskyllningar mot gammalfinnarna för deras andel i regeringens beslut. Redan samtiden ansåg att regeringens officiella motiveringar var oärliga. Lantdagshusfrågan gav anledning för lantdagsoppositionen att beskylla regeringen för betydande ekonomisk och politisk inkompetens. Beskyllningarna gällde dock inte så mycket ideologi och politiska symboler som regeringens handlande i den pågående och utdragna finanskonflikten. Konflikten handlade väsentligen om de s.k. militärmiljonerna eller de avgifter som Finland ålades erlägga som kompensation för den suspenderade värnplikten för finska medborgare. Militärfrågan var det egentliga skälet till den politiska misstron mellan Finland och Ryssland. Militärmiljonerna kom att blockera s.g.s. allt samarbete mellan regering och lantdag. Lantdagshusfrågan var endast ett av många reformförslag som sålunda gick om intet, i den meningen kan frågan anses tidstypisk och symbolisk för lantdagens svåra politiska ställning då reformarbetet från de revolutionära händelserna 1905 stannade på hälft. Avhandlingen tecknar med hjälp av den historiska litteraturen en bild av regeringssituationen i Finland och militärfrågan som den ryska regeringens främsta intresse vid landets styre. Lantdagshusfrågan relateras i förhållande till dessa regeringsintressen och politiska händelser. Lantdagshusfrågans behandling och avgörnade i regeringsorganen rekonstrueras sorgfälligt allt ifrån det att frågan först kom upp i regeringen till de formella avgörandena vid föredragningarna i Tsarskoje Selo d. 12.1.1910 och 14.12.1912. Avslutningsvis berörs även lantdagshusfrågan i förhållande till marsrevolutionen år 1917. De viktigaste källorna är handlingarna i Senatens, Statssekretariatets och Generalguvernörens ämbetsarkiv. Även landets ledande tidningar har använts som viktigt källmaterial. Undersökningen utgör en fortsättning på min examensavhandling i Finlands och Skandinaviens historia från år 1993.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: 1906-1917
konfliktit
julkiset rakennukset
Suomi
valtiopäivät
historia
kansanedustuslaitokset
rakennukset
folkrepresentation
byggnader
Finland
konflikter
offentliga byggnader
riksdag
historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record