Constructing Post-Soviet Geopolitics in Estonia : A Study in Security, Identity and Subjectivity

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10066
Title: Constructing Post-Soviet Geopolitics in Estonia : A Study in Security, Identity and Subjectivity
Author: Aalto, Pami
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-06-01
Language: eng
Belongs to series: Acta Politica ; 19
URI: http://hdl.handle.net/10138/10066
Thesis level: Doctoral dissertation
Abstract: This study explores the construction of political space in post-Soviet Estonia. To this end, the study develops a new 'critical geopolitics' approach to the study of International Relations by importing perspectives from Political Geography and social theory, and by making use of Q methodological discourse analysis. On the whole, the new approach departs clearly from traditional geopolitical scholarship in focusing on the political, discursive and subjective aspects of geopolitics. In particular, this approach helps us to obtain detailed knowledge of how discourse construction, identity politics and subjectively experienced everyday life result in the creation of new symbolic and material (territorial) boundaries between groups, states and groups of states. In the early 1990s, the ethnic Estonians initiated the practice of 'restorationist geopolitics'. By clinging to the principle of restoration of Estonia's statehood, they drove themselves into a border dispute with Russia. They also found themselves at odds with Russia in practising exclusionist citizenship policies towards Estonia's Russophone minority and by trying to disengage Estonia firmly from Russia after some 50 years of Soviet rule over Estonia. However, by making use of Q methodological discourse analysis and in-depth interviews, the study locates three discourses that introduce interesting alternatives to 'restorationist geopolitics'. The significance of these three discourses is that they indicate a relative opening up of political space in Estonia. Importantly, there is now more room for competing forms of identity politics as well. This also means the transformation of the rigid boundaries of the early 1990s between the ethnic Estonians and Estonia's Russophones into more permeable ones, with the Estonian government also opting for more inclusive policies. Estonian-Russian interstate relations continue to display a somewhat more mixed pattern, but the application of the new 'critical geopolitics' approach provides good grounds for finding further routes of peaceful development in the Baltic Region and post-Soviet space at large.Tutkimuksessa tarkastellaan poliittisen tilan rakentumista Virossa. Tätä tarkoitusta varten tutkimuksessa kehitetään uusi 'kriittisen geopolitiikan' lähestymistapa kansainvälisen politiikan tutkimukseen. Uusi lähestymistapa hyödyntää poliittisen maantieteen ja yleisen yhteiskuntateorian tutkimusta sekä Q-metodologista diskurssianalyysiä. Samalla se eroaa selkeästi perinteisestä geopolitiikan tutkimuksesta kohdistuessaan geopolitiikan poliittisiin, diskursiivisiin ja subjektiivisiin aspekteihin. Uusi lähestymistapa auttaa ymmärtämään, miten diskurssien sosiaalinen rakentaminen, identiteettipolitiikka ja subjektiiviset arkipäiväisen elämän kokemukset johtavat uusien symbolisten ja materiaalisten (territoriaalisten) rajojen luomiseen yhteiskunnallisten ryhmien, valtioiden sekä valtioiden muodostamien ryhmien välille. Korostamalla Viron valtion restauraation periaatetta virolaiset alkoivat 1990-luvun alussa harjoittamaan 'restauraationistista geopolitiikkaa'. Tämä johti Viron ja Venäjän väliseen rajakiistaan. Viro joutui myös konfliktiin Venäjän kanssa harjoittaessaan poissulkevaa kansalaisuuspolitiikkaa Viron venäläisvähemmistöä kohtaan ja yrittäessään vähentää siteitä Venäjään viisi vuosikymmentä jatkuneen neuvostovallan jälkeen. Hyödyntämällä Q-metodologista diskurssianalyysiä ja syvähaastatteluja tutkimuksessa löydetään kuitenkin kolme diskurssia, jotka tarjoavat kiinnostavia vaihtoehtoja 'restauraationistiselle geopolitiikalle'. Erityisen merkittävää on näiden diskurssien heijastelema Viron poliittisen tilan avautuminen. Viron poliittinen tila antaa nyt enemmän sijaa vaihtoehtoisille identiteettipolitiikan muodoille. Tämä tarkoittaa myös 1990-luvun alussa virolaisten ja Viron venäläisten välillä vallinneiden rajojen muuntumista helpommin ylitettäviin muotoihin. Viron hallitus on myös ottanut etäisyyttä poissulkevaan politiikkaan. Vaikka Viron ja Venäjän väliset suhteet antavatkin ristiriitaisemman kuvan, tutkimuksessa kehitetty 'kriittisen geopolitiikan' lähestymistapa antaa silti viitteitä rauhanomaisen kehityksen edistämiseen Itämeren sekä entisen Neuvostoliiton alueella.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: geopolitics
security
identity
subjectivity
Estonia
geopolitiikka
turvallisuus
identiteetti
subjektiivisuus
Viro


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.75Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record