Pakolaisuus ja kansainvälinen politiikka : Vaihtoehtoja kansallisvaltiolle ihmisoikeuksien toteuttajana: Euroopan unioni?

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Talonen, Tuuli
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:23:31Z
dc.date.available 2009-09-08T09:23:31Z
dc.date.issued 2004-05-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10070
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee pakolaisuutta perinteisten kansallisvaltioiden rajoja rikkovana ilmiönä, joka kansainvälisen politiikan tutkimuksessa on usein jäänyt valitettavan vähälle huomiolle. Tutkielman viitekehys perustuu aikaisempaan pakolaisuutta käsittelevään kansainvälisiin suhteisiin liittyvään kirjallisuuteen ja erityisesti ”kosmopoliittiseksi” luokiteltavaan tutkimukseen, joka on pääasiassa hyvin uutta ja joka mahdollistaa pakolaisuuden asettamisen tutkimuksen keskiöön. Tutkimuksen suuntaa viitoittaa myös pakolaisuutta lähellä olevien ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen kannalta tärkeiden ja perinteisten käsitteiden määrittely. Pakolaisuuden käsite on läheisessä yhteydessä ihmisoikeuksiin ja niiden toteutumiseen. Ihmisoikeudet toteutuvat käytännössä jonkin kansallisvaltion valtion kansalaisuuden kautta. Kaikkien ihmisoikeuksia kansallisvaltiot eivät eri syistä kuitenkaan kykene turvaamaan. Viime kädessä yksittäinen valtio on vastuussa vain oman kansalaisensa turvaamisesta. Näistä kansallisvaltioiden turvan ulkopuolelle jäävistä tapauksista oivallinen esimerkki ovat juuri pakolaiset. Tutkielmassa pohditaan, voisiko näin ollen kansallisvaltiolle olla vaihtoehtoa ihmisoikeuksien turvaajana myös sellaisille henkilöille, joiden oma kotimaa ei heidän oikeuksiaan pysty tai halua turvata, tai joilla ei ole kotimaata lainkaan. Viimeaikaisessa kansainvälisiin suhteisiin liittyvässä kirjallisuudessa asiaa on pohdittu uudessa mittakaavassa ja erilaisia vaihtoehtoja on esitetty. Tässä tutkielmassa yhtenä mahdollisena vaihtoehtona tarkastellaan Euroopan unionia, joka on uudentyyppinen, ei perinteisiin kansallisiin rajoihin sidottu kansainvälinen toimija, joka lisäksi korostaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen toteutumisen merkitystä ja etenkin omaa rooliaan niiden asianajajana. Euroopan unioni on erikoislaatuinen myös siksi, että se suunnittelee turvapaikkakäytännön harmonisointia koko unionin alueen kattavaksi, riippumatta kansallisista rajoista. Keskeinen kysymys tutkimuksessa on siis se, voiko muu kuin kansallisvaltio-toimija, tässä tapauksessa ylikansallinen Euroopan unioni, toimia kansallisvaltiota tehokkaammin ihmisoikeuksien edistäjänä. Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin turvapaikka-asioita ensinnäkin yleisellä tasolla harmonisointiprosessin sekä turvapaikkaa koskevien käytäntojen ja politiikan kehittymisen kautta. Tämän lisäksi luodaan katsaus yhteen tapaukseen, Kosovon kevään 1999 pakolaiskriisiin ja EU:n toimintaan sen aikana. Vaikka EU :ta korostetaankin uudenlaisena kansainvälisenä toimijana, tutkielman myötä käy ilmi, että sen toimintatavat näyttävät olevan samankaltaisia kuin perinteisillä kansallisvaltioilla. Toisaalta myös eroja löytyy. Tutkielman tarkoitus ei ole löytää ratkaisua maailman pakolaisongelmaan vaan ennen kaikkea pohtia erilaisia vaihtoehtoja ja tarkastella uusia näkökulmia, joita tämän hetkinen kansainvälisiä suhteita käsittelevä kirjallisuus aiheeseen tarjoaa. en
dc.language.iso fi
dc.subject pakolaisuus fi
dc.subject Euroopan unioni fi
dc.subject kansainvälinen politiikka fi
dc.subject ihmisoikeudet fi
dc.title Pakolaisuus ja kansainvälinen politiikka : Vaihtoehtoja kansallisvaltiolle ihmisoikeuksien toteuttajana: Euroopan unioni? fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record