Häirinnän politiikkaa: uuden poliittisen toiminnan esteettinen teoria

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10072
Title: Häirinnän politiikkaa: uuden poliittisen toiminnan esteettinen teoria
Author: Lattunen, Tuija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-11-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10072
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman lähtökohta nousee ajankohtaisesta ilmiöstä, Suomessakin näkyvästä protestikulttuurin murroksesta,jonka seurauksena on syntynyt poliittisen järjestelmän ulkopuolelta operoivaa toimintaa, jossa vaatimuksetpoliittiselle järjestelmälle esitetään kulttuurisesti ilmaistussa muodossa. Näiden ns. kulttuuristen protestienkäsittely onkin osoittautunut politiikan tutkimukselle hankalaksi, sillä esteettisiä keinoja käyttävien toimintatapojensa vuoksi protesteja ei voida tulkita perinteisellä tavalla ymmärretyn politiikan kautta. Tutkielma esitteleekin uuden teoreettisen mallin tällaisen toiminnan tarkastelemiseksi. Teoriaa lähdetään rakentamaan Wolfgang Welschin yhteiskuntien estetisoitumista käsittelevien kirjoitusten kautta. Kahden erilaisen estetisoitumisen välillä havaitaan vallitsevan ns. esteettisiä jännitteitä (purkava, osallistuva ja muuttavajännite), joiden paikallistaminen myös politiikan alueelta Ulrich Beckin kirjoituksiin tukeutuen osoittaa ns.uuden poliittisen olemassaolon. Löydetty uusi poliittinen merkitsee järjestelmän ulkopuolista, politiikan sääntöjä muuttamaan pyrkivää poliittista osallistumista, joka perinteisten alapoliittisten kollektiivisten toimijoiden lisäksi nostaa esiin myös yksilöt. Se pyrkii purkamaan luonnollistuneita, politiikan tilaa rajoittavia rakenteita, synnyttämään poliittista toimijuutta ja uusia poliittisen toiminnan mahdollisuuksia. Uusi poliittinen osoitetaankin performatiivisen politiikan alueeksi. Ilmiöiden performatiivisen rakentumisen teorian tarkastelun kautta osoitetaan purkavaa, osallistavaa ja muuttavaa jännitettä vastaavat performatiiviset periaatteet, joiden toteutumista konkreettisissa protesteissa tarkastelemalla on mahdollista tulkita esteettisesti vaikuttamaan pyrkivien protestien ajamaa politiikkaa. Teoriaosuuden jälkeen tutkielmassa esitetään kaksi tapausesimcrkkiä suomalaisista kulttuurisista protesteista. Maailmanpankin pääjohtajan James D. Wolfensohnin kakutusta ja vastamainontaa tarkastelemalla osoitetaan mallin kykyä selittää kulttuurihäirinnän piiriin kuuluvia ilmiöitä. Tutkielma esittääkin, ettei ensisilmäykseltä epäpoliittisilta vaikuttavia toimintatapoja tulisi niputtaa suoraltakädeltä politiikan häiriöiksi ja siten politiikan kannalta epärelevanteiksi ilmiöiksi. Tutkielma ehdottaakin, että poikkeava poliittinen toiminta tulisi käsitteellistää häirinnän politiikaksi, ja rakentaa sen tarkastelemiseksi toimivia, toiminnan erikoislaadun huomioon ottavia näkökulmia. Tutkielmassa luotu uuden poliittisen toiminnan esteettinen teoria tarjoaakin hedelmällisen lähtökohdan poikkeavan poliittisen osallistumisen analysoimiseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Welsch, Wolfgang
protestikulttuuri
vastamainonta
kulttuuri - protestit
politiikka - muutos - estetiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record