Socialt stöd i fritiden hos personer med utvecklingsstörning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10103
Title: Socialt stöd i fritiden hos personer med utvecklingsstörning
Author: Gullgvist, Christina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 1999-11-01
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10103
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avsikten med undersökningen var att undersöka fritiden hos personer med utvecklingsstörning och betydelsen av socialt stöd för en upplevt meningsfull fritid. Målet var att låta de utvecklingsstördas egen röst bli hörd. I undersökningen gjordes temaintervjuer om fritid med tio utvecklingsstörda personer. Även deltagande observation användes som forskningsmetod. Materialet för undersökningen analyserades med grounded theory - metoden. Resultatet visar, att frivillighet, inre motivation och socialt stöd var viktiga dimensioner i fritidsbegreppet för att de utvecklingsstörda skulle uppleva att de hade en bra fritid. Både emotionellt och instrumentellt socialt stöd visade sig vara avgörande för att personer med utvecklingsstörning skulle kunna ha en fritid som de upplevde som meningsfull. Förhållandet mellan fritid och socialt stöd visade sig vara komplicerat. Fritiden i sig var en källa till socialt stöd samtidigt som socialt stöd var en förutsättning för att personer med utvecklingsstörning skulle kunna ha en upplevt bra fritid. De fritidsaktiviteter de kunde klara av utan större insatser av socialt stöd var ofta passiva, ensamma aktiviteter i hemmet. Då de stödjande personresurserna för aktiviteter under fritiden var begränsade, blev de utvecklingsstörda personerna ofta hänvisade till just sådana aktiviteter som endast krävde små stöjande insatser eller gruppbetonade aktiviteter arrangerade speciellt för personer med utvecklingsstörning. De viktigaste källorna i undersökningen var: Iso-Ahola (1980) "the socialpsychology of leisure and recreation ", olika böcker och rapporter om socialt stöd samt Strauss & Corbins (1990) "Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kehitysvammaiset
sosiaalinen tuki
vapaa-aika
kehitysvammaisuus
utvecklingshämmade
socialt stöd
fritid
utvecklingsstörning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record