Vaihto velkakirjalainat ja kaksipuolinen moraalikato pääomasijoittamisessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10139
Title: Vaihto velkakirjalainat ja kaksipuolinen moraalikato pääomasijoittamisessa
Author: Verkasalo, Hannu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-09-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10139
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kaksipuolinen moraalikato on vallitseva ongelma pääomasijoittamisessa. Tämä ongelma viittaa tilanteeseen, jossa innovatiivisella projektina on kaksi projektin arvoon vaikuttavaa agenttia. Ensinnäkin projektin alkuperäisen yrittäjän työpanosta tarvitaan projektin arvon kasvattamisessa. Toiseksi myös ulkopuolinen pääomasijoittaja pystyy rahoituksellisen tuen lisäksi vaikuttamaan projektin arvoon tarjoamalla esimerkiksi neuvoja ja hyödyntämällä omaa liiketoimintakokemustaan. Koska kumpi tahansa näistä agenteista voi jättää tarjoamatta tehokkaan työpanoksen,sosiaalisen ylijäämän kannalta paras tulos ei välttämättä toteudu. Aikaisempi tutkimus esittelee paljon empiirista tietoutta pääomarahoituksesta. On todettu, että ulkopuoliset rahoittajat osallistuvat aktiivisesti portfolioyritysten johtamiseen ja että rahoittajat käyttävät vaihtovelkakirjalainainstrumentteja tehdessään sopimuksia yrittäjien kanssa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on esitellä kaksi analyyttistä mallia, jotka tutkivat kaksipuolisen moraalikadon ongelmaa ja sen ratkaisemista. Tutkimuksen pääongelma on kaksipuolisen moraalikadon matemaattinen mallintaminen ja vaihtovelkakirjojen roolin selvittäminen ongelman ratkaisemisessa. MALLIT Tutkielma esittelee kaksi analyyttisia mallia. Catherine Casamattan mallissa ajatellaan, että työpanokset allokoidaan yhtä aikaa. Casamattan malli keskittyy tutkimaan, miten ulkopuolinen rahoitus ja työpanokset syntyvät endogeenisesti mallin sisältä. Hän myös tutkii kuinka tehokkaita sopimuksia voidaan implementoida vaihtovelkakirjalainainstrumenteilla. Klaus Schmidtin malli puolestaan esitellään toisena mallina. Schmidtin malli keskittyy tarkemmin vaihtovelkakirjojen aihepiiriin. Hän olettaa, että työpanokset allokoidaan peräkkäin, ei yhtä aikaa. TULOKSET Mallit osoittavat, että vaihtovelkakirjalainat voivat ratkaista kaksipuolisen moraalikadon ongelman. Casamattan mallissa saavutamme second-best ratkaisun mallissa, jossa työpanokset allokoidaan yhtä aikaa. Casamatta näyttää, että ei ole tehokasta ottaa mukaan ulkopuolisia rahoittajia, jos he eivät samalla tarjoa projektin arvon kannalta hyödyllistä ulkopuolista työpanosta. Casamattan mukaan ainoastaan merkittävän ulkopuolisen rahoittajan (pääomasijoittaja) kohdalla vaihtovelkakirjat toteuttavat tehokkaan ratkaisun. Schmidt taas näyttää, että optimaaliseen first-best¬tulokseen voidaan päätyä, kun sallimme peräkkäisen työpanoksen allokoinnin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pääomasijoittaminen
vaihtovelkakirjalainat
kaksipuolinen moraalikato


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record