Employee, partner and mother : Woman's three roles and their implications for health

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10144
Title: Employee, partner and mother : Woman's three roles and their implications for health
Author: Hyvönen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2005-05-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/10144
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen kohteena oli naisen kolmoisrooli työntekijänä, puolisona ja äitinä. Tavoitteena oli selvittää erilaisten työ- ja perheroolien yhteyttä koettuun terveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Roolien lukumäärän lisäksi huomiota kiinnitettiin niiden ominaisuuksiin ja laatuun. Myös työ- ja perheroolien yhteensovittamisen suhde koettuun terveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin oli tutkimuksessa erityisenä kiinnostuksen kohteena. Pyrkimyksenä oli lisäksi määrittää sosioekonomisen aseman merkitystä yhteyksiin vaikuttavana tekijänä. Tutkimuksen aineisto pohjautuu useiden sosiaali- ja terveysalan tahojen yhteistyössä toteuttamasta Terveys 2000 -tutkimuksesta ja erityisesti sen 30 vuotta täyttäneiden osatutkimuksesta (N=8028) saatuihin tietoihin. Tätä tutkielmaa varten muodostettiin 30-49 -vuotiaat naiset kattava osa-aineisto (N=1667). Koska tarkoituksena oli kuvata ryhmien välisiä eroja ja arvioida niiden taustalla vaikuttavia prosesseja, tilastollisina menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressiota. Kaikilla tutkituilla elämänalueilla havaittiin merkittäviä eroja rooleissa toimimisen suhteen. Palkkatyö oli erityisen voimakkaasti yhteydessä hyvään koettuun terveyteen, mutta myös psyykkiseen hyvinvointiin. Tärkeimmiksi työhön liittyviksi piirteiksi osoittautuivat vaatimukset sekä vaikutusmahdollisuudet työssä. Parisuhteessa eläminen ja kumppanilta saatu tuki määrittivät voimakkaasti koettua terveyttä ja vielä vahvemmin psyykkistä hyvinvointia. Äitiys oli yhteydessä hyvään koettuun terveyteen, mutta toisaalta samalla lisääntyneeseen psyykkiseen oireiluun. Kaiken kaikkiaan moniroolisuuden terveysseuraukset olivat positiivisia, ja huono terveys oli yleisempää harvoissa rooleissa toimivien joukossa. Sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksen havaittiin kautta linjan olevan vahvempaa koetun terveyden kuin psyykkisen hyvinvoinnin suhteen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: naiset
terveys
koettu terveys
psyykkinen hyvinvointi
moniroolisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record