Vallan jakautuminen ja hinta osakeyhtiössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10153
Title: Vallan jakautuminen ja hinta osakeyhtiössä
Author: Pettinen, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10153
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on ollut vallan jakautuminen ja vallan hinta äänivaltapreemion muodossa. Tutkimus on päasiassa tehty alan kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu yhden yksittäisen yhtiön yhtiökokousta vallan jakautumisen näkökulmasta. Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan valtaindeksien avulla vallan jakautumista osakeyhtiön omistajien kesken. Tässä osassa perehdytään valtaindeksien ominaisuuksiin sekä johdetaan menetelmät valtaindeksien laskemiseen myös tapauksissa, joissa tutkimusaineiston on suuri tai tutkimusaineisto on puutteellinen. Valtaindeksien ominaisuuksien tarkastelu suoritetaan mm. paneutumalla valtaindeksien antamissa tuloksissa ilmenneisiin paradokseihin. Tämän osan lopuksi lasketaan valtaindeksien arvot erään yhtiön vuoden 2005 yhtiökokoukseen osallistuneille suurimmille osakkeenomistajille. Tutkimuksen toisessa osassa käsitellään äänivallan hintaa. Tämä tarkastelu tukeutuu pääasiallisesti kahteen malliin. Malleista havaitaan äänivallan hinnan riippuvan sekä yhtiön omistusrakenteesta että siitä kuinka paljon yhtiön hallinnasta voidaan saada yksityisiä tai yleisiä hyötyjä. Yksityiset hyödyt tarkoittavat vain yhdelle taholle koituvia hyötyjä yleisten hyötyjen jakautuessa koko osakepääoman kesken. Havaitaan, että äänivaltapreemiota maksetaan, koska yhtiön kilpailua yhtiön hallinnasta käyvät tahot ovat valmiita maksamaan äänivallasta sen hänelle tuomien hyötyjen takia. Äänivaltapreemion suuruuden havaitaan riippuvan yhtiön omistusjakaumasta. Koska yksityisten hyötyjen ulosmittaamista rajoittaa lainsäädäntö, paneudutaan tämän osion lopussa siihen millä tavalla maakohtainen lainsäädäntö vaikuttaa äänivaltapreemion suuruuteen. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet: Chung, K.H. & J.K. Kim 1999: Corporate ownership and the value of a vote in an emerging market Owen, G. 1982: Game Theory, second edition Pohjola, M 1987: Osakkeenomistajan vaikutusvalta Peliteorian valtaindekseihin perustuvia, Suomen teollisuuden suuryhtiöitä koskevia laskelmia. Rydqvist, K. 1996: Takeover bids and the relative prices of shares that differ in their voting rights
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: valta
valtaindeksi
äänivaltapreemio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.76Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record