Rationaalisuuden rajoilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10170
Title: Rationaalisuuden rajoilla
Author: Lehtonen, Pertti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2003-12-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10170
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Pro gradu-tutkielmassani tutkin käsitteellistä rationaalisuutta. Sen eri ulottuvuuksia tarkastelemalla pyrin löytämään puhdasta rationaalisuutta ilman toimintaa. Alussa tutkin ihanteellisen ja käytännöllisen (rationaalisuuden suhdetta. Myöhemmin tarkastelussani rationaalisuus pitää sisällään kuitenkin pääasiassa käytännöllisen rationalisuuden muotoja. Joudun siis keskittymään ensisijaisesti rationaalisuuteen suhteessa hyötyyn ja tarkoituksenmukaisuuteen. Rationaalisuutta tarkastellaan työssäni näin ollen mahdollisimman hyvää lopputulokseen tähtäävänä toimintana. Pohdin myös, mitä vaikutuksia voi olla sellaisella näennäisesti oikealla ja rationaalisella toiminnalla, joka ei kuitenkaan näytä sopivan arvoihimme ja kaytänteisiimme. Tutkimukseni tarkoitus on pohtia juuri rationaalisuuden ja irrationaalisuuden monesti hyvinkin monimutkaisesti toisiinsa kytkeytyviä ulottuvuuksia. Ensimmäisessä pääkappaleessa yritän selvittää yleisiä rationaalisuuden perusteita. Edelleen etenen määritelmällisesti kohti rationaalisuuden aateperustaa. Toisessa pääkappaleessa tutkin irrationaalisuuden mahdollisuuksia inhimillisen toiminnan kuvaajana. Esitän myös ehdotuksen irrationaalisuuden määritelmäksi. Kolmannessa varsinaisessa kappaleessa pohdin irrationaalisen mahdollista rationaalisuuutta. Tässä kappaleessa tulevat esiin esimerkiksi Sigmund Freudin psykoanalyyttinen näkökulma ja Aristoteleen näkemys akrasiasta. Neljäs kappale sisältää mahdollisen puhtaan rationaalisuuden tarkastelua, kuitenkin ilman matemaattista tai deduktiiviseen rationaalisuuteen pohjaavaa näkökulmaa. Polttopisteessä ovat mm. Michael Polanyin hiljainen tieto ja inspiraatio muutaman eri henkilön kautta, erityisesti jotkut Freudin kannanotot inspiraatiosta. Varsinaiseksi tutkimustulokseksi olen saanut uuden näkökulman toiminnan rationaalisuuteen. Tulokseni eivät niinkään osoita, että olisi olemassa puhdasta rationaalisuutta. Pikemminkin puhdas rationaalisuus liittyy toiminnan taustalla olevien rakenteiden rationaalisuuteen. Metodini on pohdiskeleva ja analyyttinen. Keskeisimpänä lähteenä olen käyttänyt irrationaalisuutta tutkiessani David Pearsin teosta Motivated Irrationality. Rationaalisuuden kohdalla olen käyttänyt Nicholas Rescherin teosta Rationality, A Philosophical Inquiry into the Nature and the Rationale of Reason.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: akrasia
rationaalisuus
irrationaalisuus
inspiraatio
psykoanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record