Yhdysvallat maailmanhuipulla : miksi muut suurvallat eivät tasapainota

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Roini, Mika Eero
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:24:48Z
dc.date.available 2009-09-08T09:24:48Z
dc.date.issued 2008-05-12 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10180
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa on tarkasteltu Yhdysvaltojen asemaa kansainvälisessä järjestelmässä kylmän sodan jälkeen ja erityisesti sitä, miksi järjestelmän muut suurvallat eivät ole nousseet tasapainottamaan Yhdysvaltain hegemonistista asemaa järjestelmän huipulla. Monet tutkijat ennustivat kylmän sodan päättymisen jälkeen, että maailma muuttuu suhteellisen nopeasti multipolaariseksi, monenkeskiseksi järjestelmäksi, mutta näin ei ole käynyt. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii kansainvälisen politiikan realismiteorioiden luoma perinne. Tutkimus on luonteeltaan hermeneuttinen. Yhdysvaltojen kilpailijoiksi on valittu suurvaltoja, joilla voisi olla mahdollisuudet haastaa johtajavaltion hegemonistinen asema. Tutkimuksessa selvitetään valittujen maiden (EU, Kiina, Japani ja Venäjä) ja johtajavaltion (Yhdysvallat) valtaresurssit ja pyritään näiden resurssien valossa löytämään tutkimuskysymykseen vastaus, peilaamalla näitä resursseja toisiinsa ja teoriapohjan oletuksiin. Valtaresurssien painopiste on valitun teoreettisen viitekehyksen vuoksi sotilaallisissa ja taloudellisissa resursseissa, mutta myös ns. pehmeän vallan ulottuvuus on huomioitu ja sen merkitystä on arvioitu. Yhdysvaltain asemaa kansainvälisessä järjestelmässä tarkasteltaessa havaitaan, että sen valtaresurssit ovat ylivoimaiset muihin järjestelmän toimijoihin nähden. Niin sotilaallisesti, taloudellisesti kuin kulttuurillistieteellisesti sen voimavarat ovat paljon suuremmat kuin yhdelläkään toisella valtiolla. Perinteisesti sotilaallinen ja taloudellinen valta ovat tekijöitä, jotka selittävä valtion aseman kansainvälisessä järjestelmässä. Näillä valtaresursseilla valtio voi viime kädessä pakottaa muut hyväksymään omat intressinsä. Toisaalta pehmeä valta mahdollistaa helpomman tien asioiden hoitamiseen. Pehmeä valta tarkoittaa valtion kykyä innoittaa kilpailijat jäljittelemään omia ideoitaan, saada muut ihailemaan saavutuksiaan, sekä saada muut toimijat käyttämään omaa kieltään ja toimimaan oman halunsa mukaan. Yhdysvaltain johtava asema kaikilla vallan pilareilla selittää sen tämänhetkistä asemaa kansainvälisessä järjestelmässä. Sotilaallisten ja taloudellisten valtaresurssien määrä kilpailijoihin verrattuna mahdollistaa hegemonistisen aseman jatkumisen ja toisaalta maailmanlaajuisesti hyväksytty liberalistisdemokraattinen yhteiskunta- ja talousmalli jatkavat leviämistään ja vahvistavat edelleen Yhdysvaltain asemaa järjestelmässä. Tutkielman lähdeaineisto on laaja. Teoreettisesti tutkimus lähtee liikkeelle Hans J. Mongenthaun Politics Among Nations -teoksen poliittisesta realismista sekä Kenneth N. Waltzin Theory of International Politics -teoksen kansainvälisen politiikan uusrealismiteoriasta. Lähdemateriaali pohjautuu kansainvälisten tutkijoiden kirjoihin, julkaisuihin, artikkeleihin ja lehtikirjoituksiin sekä muuhun aiheesta saatavissa olevaan materiaaliin, kuten Internetistä löytyvään materiaaliin. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Yhdysvallat en
dc.subject kansainvälinen järjestelmä en
dc.subject suurvallat en
dc.subject johtajuus en
dc.subject valta en
dc.title Yhdysvallat maailmanhuipulla : miksi muut suurvallat eivät tasapainota en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record