Why a 'Handshake' wasn't enough : a methodological experiment on the anthropological study of law

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10200
Title: Why a 'Handshake' wasn't enough : a methodological experiment on the anthropological study of law
Author: Halme, Miia Marika
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2001-09-05
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10200
Thesis level: Master’s thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: Työni tarkoituksena on tarkastella tapaa, jolla erilaiset oikeuskäsitteet, esimerkiksi oikeudenmukaisuus tai oikeuden toteutuminen, ovat kulttuurisesti määrittyneitä, sekä selvittää, mitä seurauksia erilaisten käsitteiden törmäämisellä on kulttuurisen monimuotoisuuden säilymiselle. Käytännössä kyseiset tilanteet tulevat esille esimerkiksi tavassa, jolla erilaisten vähemmistöoikeuksien parissa tapahtuneisiin rikoksiin suhtaudutaan: sallitaanko väestöryhmän käyttää tilanteen ratkaisemiseksi omia kulttuurisesti määritettyjä oikeuskäsitteitä vai sovelletaanko siihen automaattisesti kansallisia oikeusstandardeja? Työni lähestyy näitä kysymyksiä Floridan Miccosukee-intiaaniheimon keskuudessa kesäkuussa 1997 tapahtuneen surmatapauksen kautta. Olen lähtökohdakseni ottanut oletuksen, jonka mukaan tapa, jolla rikokseen suhtaudutaan kyseisen heimon sekä Floridan liittovaltion lain mukaan heijastaa kyseisiä sosiaalisia järjestelmiä. Pureudun työssäni muun muassa kysymyksiin, miksi Miccosukee-heimon keskuudessa uhrin ja syyllisen keskinäinen suhde vaikuttaa siihen, kuinka vakavana rikoksena surmaa pidetään, Floridan lainsäädännössä pääpainon ollessa rikoksen vakavuudella ja tekijän motiiveilla. Pyrkimyksenäni on selvittää, mitä johtopäätöksiä näistä kahdesta kansasta ja niiden sosiaalisista järjestelmistä voidaan tämän seurauksena vetää. Lisäksi pyrin selvittämään, miksi Miccosukee-intiaanien ratkaisu ei tyydytä Floridan osavaltiota? Mitä kertoo Yhdysvaltain valtaväestön suhtautumisesta Miccosukee-intiaaneihin yhdysvaltalaisessa mediassa käytetty ilmaisu: 'The tribe declared the incident an accident, shook hands and forgave (the accused)'? Olen käyttänyt työssäni laajasti erilaisia lähteitä, mukaan lukien syytetyn ja heimon asianajajilta saamiani dokumentteja, lehtiartikkeleita sekä muita sähköisiä lähteitä. Tämän lisäksi pyrkimyksenä on luoda kokeellista, kuviin pohjautuvaa esitystapaa, ja testata sen soveltuvuuttaa kyseisten aihealueiden tutkimiseen. Pyrkimyksenäni on myös laajentaa antropologista tutkimusta soveltumaan myös nykyaikaisten yhteiskuntien ja erityisesti valtion lainsäädännön tutkimiseen.This is a study of all the reasons why it is impossible to allow the Miccosukee Tribe of Florida to use their own culturally determined mode of dispute resolution to settle a homicide case. However, it is simultaneously also a methodological experiment on the way anthropological approach can be used to study state law. Thus, despite the importance of answers to the question posed here, at least equal significance is placed on all the ancillary information acquired on the way to answers: what kind of difficulties such an approach entails, and what kind of methodological choices can be used to overcome them. In other words the attempt is to take rather orthodox, although modified, anthropological methods to a whole new setting, and to study both what kind of new insights could be gained from such an approach, and to examine what kind of contributions the method could offer to this new field. Further questions are also created on the relationship of state law to other modes of social control - should all of them be the subject of study, or should clear division be maintained between formal and casual modes dispute resolution? What should then be identified as social control, and who should be identified as its author? Overall the study derives from a variety of sources, including newspaper articles, communications from the attorneys of the parties involved and other online documents.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: miccosukeet
justice
law
cultural anthropology
indians
Miccosukee Tribe
The United States of America
formalism
realism
idealism
Subject (ysa): laki
oikeus
kulttuuriantropologia
intiaanit
Yhdysvallat
formalismi
realismi
idealismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.88Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record