"So many days; so many ways": Presidentinvaalit: ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10215
Title: "So many days; so many ways": Presidentinvaalit: ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjille
Author: Wass, Hanna Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10215
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus tarkastelee vuonna 2000 Suomessa pidettyjä presidentinvaaleja ehdokkaiden strategisten valintojen kautta. Vaaleja lähdettiin tarkastelemaan julkisen valinnan teoriaa kehikkona käyttäen. Yhteisenä julkisen (rationaalisen) valinnan teoreetikoille voidaan pitää perusoletusta siitä, että yksilöt ovat rationaalisia toimijoita, jotka tavoittelevat yksilöllistä hyötyä niin poliittisessa kuin taloudellisessakin toiminnassaan.Rationaalisen valinnan tutkimusperinne on keskittynyt kolmeen peruskäsitteeseen: toimijoihin, päämääriin ja toiminta-alaan. Rationaalisuus tarkoittaa tässä yhteydessä toimijoiden tietoista käyttäytymistä, joka on suunnattu tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Samana päivänä kun uusi preisidentti astui virkaansa, tuli voimaan perustuslakiuudistus, joka leikkasi presidentin muodollisia valtaoikeuksia. Vaikka presidentti hierarkiassa sijoittuukin yhä tasavallan ykköseksi, poliittisen kunnianhimon toteuttamiseen ei presidentin tehtävä välttämättä liene enää paras foorumi. Muuttunut rooli saattaakin vetää puoleensa sellaisia ehdokkaita, joille asema itsessään on jo merkittävä tekijä. Mikäli puolueiden tavoitteena pidetään ennen kaikkea ääntenkalastelua, itse politiikan sisältö nähdään sivuseikkana. Puolueet toimivat näin ollen pyrkimyksenään ainoastaan saavuttaa niitä tuloja, arvovaltaa ja valtaa, jotka seuraavat valituksi tulemisesta. Valituksi tulemista ei tavoitella keinona saada toteuttaa tiettyjä poliittisia päämääriä, vaan puolueiden päämääränä on asema itsessään sen tuomien palkintojen vuoksi. Tutkimuksessa otettiin lähtökohdaksi olettamus siitä, että tämäntyyppiset pelurimaiset ehdokkaat ja puolueet saattavat kokea nykyisen presidentti-instituution varsin houkuttelevana: paljon etuja ja arvovaltaa sisältävänä, mutta jokseenkin vähän todellisia ratkaisuja ja vastuuta vaativana tehtävänä ja ovat täten valmiita hyödyntämään erilaisia strategisia keinoja tuon aseman saavuttaakseen. Ehdokkaiden strategisiksi valinnoiksi luokiteltiin kaikki sellaiset teot, joiden voitiin katsoa olevan suunnatut jonkin tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Tutkimus jakautuu kahtia. Alkuosassa on esitelty Helsingin Sanomien vaaleja koskevia artikkeleita lähteinä käyttäen ehdokkaiden persoonallisuustyyppejä, puolueiden ehdokasasettelua, vaalikampanjoita ja niiden aikana esiin nousseita kysymyksiä sekä äänestäjän taktikoinnin mahdollistavaa strategisen äänestämisen käsitettä. Työn loppuosassa on selvitetty ehdokkaiden strategioiden merkityksiä äänestäjän ehdokasvalinnassa Suomen Gallupin teettämän kyselyaineiston avulla. Ehdokasvalinnassa vaikuttaneista tekijöistä on muodostettu viisi ulottuvuutta, joiden merkitystä kunkin pääehdokkaan kannattajille on tarkasteltu. Tämän jälkeen on pääehdokkaiden strategioiden onnistumista kullakin ulottuvuudella on arvioitu työn alkuosassa esiteltyjen havaintojen perusteella. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa äänestäjille merkinneen eniten kompetenssi- ja edustavuusulottuvuus. Näiden lisäksi ehdokasvalinnassa painoivat sosiaalipoliittinen , ulkopoliittinen ja ideologinen ulottuvuus. Neljästä pääehdokkaasta Aho onnistui kaikilla paitsi ideologisella ulottuvuudella ja Halonen muilla kuin edustavuus-ulottuvuudella. Ideologisella ulottuvuudella onnistumisessa voidaan kuitenkin katsoa piilleen Halosen voiton avaimet: hän kykeni mobilisoimaan äänestäjiä sekä ideologisin perustein että niistä huolimatta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: presidentinvaalit - Suomi - 2000
vaalikampanjat - ehdokkaat
julkisen valinnan teoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record