Antolainauskorkojen määräytyminen toimialoittain Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10219
Title: Antolainauskorkojen määräytyminen toimialoittain Suomessa
Author: Korpinen, Kasperi Nikolai
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-08-26
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10219
Thesis level: master's thesis
Abstract: Opinnäytetyössä on analysoitu pankkiryhmien yrityksille ja elinkeinonharjoittajille toimialoittain myöntämien lainojen korkoja. Korkoja on mallinnettu kovarianssianalyysin avulla. Estimointimenetelminä on käytetty pienimmän neliösumman ja painotetun pienimmän neliösumman menetelmiä. Korkoaineistolle estimoiduista paneeliaineistomalleista on johdettu aggregoimalla makromallit ja verrattu näitä suoraan aggregaattitasolla estimoituihin tavanomaisiin makromalleihin. Heterogeenisista paneeliaineistomalleista saadaan johdettua makromallit, joiden kertoimien keskivirheet ovat pienimmät. Kun painoina käytettiin uusien lainojen määrien neliöjuurimuunnoksia, painotetun pienimmän neliösumman menetelmällä päästiin paneeliaineistomalleissa parempiin aggregaattitason sovitteisiin. Muutokset eri pankkiryhmien eri toimialoille myöntämien uusien lainojen määrissä vaikuttavat aggregaattikorkoon. Tavanomaiset makromallit eivät sisällä informaatiota näissä markkinaosuuksissa tapahtuvista muutoksista. Selittävinä tekijöinä käytettiin konkurssialttiutta, keskuspankin ohjauskorkoa, kuluttajabarometriä, toimi-aloittaisia liikevaihto- ja arvonlisätietoja, Herfindahl-indeksiä, uusien lainojen osuuksia toimialan lainoista yhteensä sekä kokonaistuotannon kuukausikuvaajaa. Toimialakohtaiset muuttujat osoittautuivat epästabiileiksi ja aiheuttivat multikollineaarisuusongelmia. Merkitsevimmiksi ja vakaimmiksi selittäviksi tekijöiksi osoittautuivat ohjauskorko, uusien lainojen osuus toimialan uusista lainoista, kuluttajabarometri ja vuosivakiot. Tutkimuksessa todetaan, että korot vaihtelevat pankkiryhmittäin ja toimialoittain. Korkojen erot ovat vähentyneet koko tarkasteluperiodin aikana vuoden 1997 alusta vuoden 2002 loppuun. Lainamarkkinoiden keskittyneisyys on laskenut kaikilla toimialoilla paitsi maa- ja kalataloustoimialoilla. Samoin korkojen poikkeamat keskuspankin ohjauskorosta ovat pienentyneet. Korkojen ja ohjauskoron välisten erojen pieneneminen on tapahtunut eri vauhtia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aggregointi
paneeliaineistot
paneeliaineistomallit
regressioanalyysi
kovarianssianalyysi
korko
lainat
luotonanto
luotot
Herfindahl-indeksi
mallintaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record