Ekologisen vasteen mallit

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10220
Title: Ekologisen vasteen mallit
Author: Kunnas, Heikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2007-12-10
URI: http://hdl.handle.net/10138/10220
Thesis level: master's thesis
Abstract: Eliölajin runsauden tai esiintymistodennäköisyyden riippuvuutta ympäristömuuttujista on kuvattu kirjallisuudessa useilla erilaisilla malleilla. Tässä työssä on tarkasteltu ja sovellettu yleistettyjä lineaarisia malleja ja HOF-malleja. Symmetrisen huipukkaan vastekäyrän tuottavan log-lineaarisen mallin eli gaussilaisen mallin optimille, eli sille selittävän muuttujan arvolle, jolla vastemuuttujan odotusarvo saa maksiminsa, esiteltiin tapa laskea luottamusväli. HOF-mallien parametrien SU-estimaatteja hakevan iteratiivisen laskenta-algoritmin alkuarvojen valinta on ongelmallinen: alkuarvoja täytyy asettaa useita, jotta parametrien oikeat SU-estimaatit löytyvät. Työssä on esitelty, kuinka parametrien alkuarvot lasketaan. Malleja on sovitettu aineistoon, jossa on 455 koealalta mitattuja kasvilajien peittävyysosuuksia ja kasvupaikan viljavuutta kuvaava maaperän hiili-typpi-suhde. Yleistettyjen lineaaristen mallien osalta suoran mallinnuksen vaihtoehtona on testattu hierarkkista mallinnusta, jossa mallinnetaan erikseen esiintymistodennäköisyys ja esiintymisellä ehdollistettu peittävyys. Mallin vastekäyrän vinouden tai huipukkuuden sopivuutta aineistoon on testattu uskottavuusosamäärän testillä, ja yleistettyjen lineaaristen mallien sopivuutta myös etsimällä systematiikkaa standardoidun devianssijäännöksen itseisarvon neliöjuuren jakautumisesta mallin lineaarisen prediktorin suhteen. Kaikkien kolmen mallinnustavan todetaan johtavan suurinpiirtein samanmuotoisiin vastekäyriin. Yleistetyistä lineaarisista malleista todetaan hierarkkisen mallinnuksen olevan hieman suoraa mallinnusta harhattomampaa. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Jari Oksasen ja Peter R. Minchinin kirjoittama artikkeli HOF-mallien sovituksesta R-ohjelmointiympäristössä, Jari Oksasen kehittämä ohjelmapaketti HOF-mallien sovitukseen R:llä, sekä J. Huismanin, H. Olffin ja L. F. M. Frescon artikkeli, jossa HOF-mallit alunperin esiteltiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yleistetyt lineaariset mallit
Huisman-Olff-Fresco -mallit -- HOF-mallit
vastekäyrät -- vinous
optimin luottamusväli
iteratiiviset estimointialgoritmit
alkuarvot
maaperäkemia
kasvisto
kasvusto
ekologia
kasviekologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record