Europaparlamentariker som avgår före mandatperiodens slut : En undersökning av två valperioder 1994 - 2004

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10221
Title: Europaparlamentariker som avgår före mandatperiodens slut : En undersökning av två valperioder 1994 - 2004
Author: Leidenius, Kia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-05-14
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10221
Thesis level: master's thesis
Abstract: Europaparlamentet lider av en låg kontinuitet, d.v.s. en för hög rotation bland dess medlemmar. En hög rotation leder till instabila strukturer, brist på erfarenhet och kunnande och dessutom är det dåligt för folkets demokratiska kontroll i fall ledamöterna inte vill sitta kvar. Den höga rotationen i Europaparlamentet beror både på ett lågt omval bland de sittande ledamöterna och på att många parlamentariker avgår mitt i en valperiod före deras mandat gått ut. Mitt syfte är att undersöka vad det höga avbrytandet beror på och vad som karaktäriserar de europaparlamentariker som avbryter mitt i perioden. Analysen sträcker sig över de två senaste valperioderna 1994 – 1999 och 1999 – 2004. Min undersökning är en förklarande, kvantitativ och delvis teoriutvecklande analys. Jag börjar med att kartlägga omval och avbrytande i Europaparlamentet för tiden 1979 – 2004, alltså sedan Europaparlamentet valts genom öppna val. Därefter koncentrerar jag mig på avbrytandet. Jag försöker med hjälp av ett antal hypoteser hitta skillnader mellan de som avbryter och inte avbryter. Mina hypoteser baserar sig på följande variabler; nationalitet, kön, ålder, utbildning, parti, nationell politisk bakgrund, aktivitet i Europaparlamentet och om man tidigare har suttit med i Europaparlamentet. Dessutom undersöker jag om valsystemen (om länderna använder slutna eller öppna listor) och lönenivån, som är nationellt bunden, har någon påverkan. Under den första valperioden 1979 – 1984 var antalet som avbröt över 25 %, vilket är mycket högt. Därefter har antalet sjunkit och ligger nu på lite under 15 %. Den starkaste hypotesen visade sig vara nationaliteten. Skillnaderna mellan medlemsländerna är stora både gällande omval och gällande avbrytande. De länder som har flest avbrytare är Luxemburg, Frankrike, Portugal och Spanien. Det visade sig att mest benägna att avbryta är parlamentariker i åldern 30 – 50 år som tidigare haft en hög position inom den nationella politiken. Det här kom tydligast fram hos länder med många parlamentariker som avbryter. Majoriteten av dem som avbröt gjorde det för att inta en post i den nationella politiken, oftast som parlamentariker eller minister. Påståendet att många använder Europaparlamentet som en springbräda till den nationella politiken stämmer alltså.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Europaparlamentet
1990-talet
2000-talet
europaparlamentariker
kontinuitet
avbrytande
avgående
omval


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record