Verotus tietotekniikan aikakaudella - Tietotekniikan vaikutus päätöksentekomenettelyyn ja sen seuraukset julkisessa hallinnossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10253
Title: Verotus tietotekniikan aikakaudella - Tietotekniikan vaikutus päätöksentekomenettelyyn ja sen seuraukset julkisessa hallinnossa
Author: Vanamo, Erkki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10253
Thesis level: master's thesis
Abstract: Julkishallinnon rutiinipäätöksentekoa suorittavien tietoteknisten sovellusten lukumäärä on lisääntynyt nopeasti 1990-luvulla. Tietokoneohjelmat tekevät tosiasiallisesti päätökset rutiiniasioissa sen sijaan, että vain toimisivat päätöksenteon tukena. Tutkimuksen tutkimusongelmana on, vaikuttaako tietotekniikan käyttöönotto päätöksenteossa julkishallinnon operatiivisella tasolla päätöksentekoprosessiin ja sen seurauksena, vaikuttavatko muutokset itse päätöksiin, prosessin johtamiseen ja suhteisiin asiakkaisiin. Tutkimuksessa sovelletaan poikkileikkausaineistoon perustuvaa tapaustutkimusmenetelmää tuloverotuksessa verotoimiston tasolla. Verohallinto on valittu tutkimuskohteeksi, koska tietotekniikan soveltaminen päätöksentekoon on verotuksessa pitkälle kehittynyttä ja se on tyypillinen esimerkki nykyaikaisesta massahallinnosta. Rationaalisen päätöksenteon teoriaa käytetään tietokoneistetun päätöksenteon mallintamiseen. Tutkimustulokset vahvistavat aikaisemman tutkimuksen tulokset, joiden mukaan tietokoneen suorittama päätöksenteko siirtää päätöksentekoa eteenpäin ajassa ja ylöspäin organisaatiossa. Päätöksenteon valvonta operatiivisella tasolla lakkaa. Hallintopäätöksen käsite käy kasvavassa määrin anakronistiseksi prosessin tietokoneistumisen myötä. Asiakkaiden osallistuminen päätöksentekoprosessiin vähenee. Päätöksenteon tehokkuus paranee suuresti, mutta prosessin oikeudellisen valvonnan kustannuksella. Tutkimus väittää, että asiakaspalvelu ja tietokonevirheiden hallinta muodostuvat julkisen hallinnon operatiivisella tasolla vastauksena tietokoneistetun päätöksenteon synnyttämille ongelmille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tietotekniikka
päätöksenteko
julkinen hallinto
verotus
tietokoneohjelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record