Euroopan unionin ulkopoliittisen profiilin analyysi yhteisten strategioiden perusteella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10271
Title: Euroopan unionin ulkopoliittisen profiilin analyysi yhteisten strategioiden perusteella
Author: Vitie, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-02-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10271
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin (EU) ulkopoliittista toimijuutta ja analysoidaan EU:n ulkopoliittista profiilia eli sen tavoitteita ja keinoja ulkosuhteissa. Tapauksina tarkastellaan EU:n yhteisiä strategioita. Yhteiset strategiat valittiin tapauksiksi, koska ne voidaan nähdä harjoituksina, joilla määritellään unionin ulkopoliittista profiilia. Tutkimustehtävään pyritään vastaamaan pohtimalla EU:n luonnetta kansainvälisenä toimijana sekä teoreettisia malleja EU:n ulkopoliittisen profiilin ymmärtämisessä; analysoimalla yhteisiä strategioita välineenä ja sisällöltään, EU:n ulkopoliittista profiilia kuvaavina tapauksina; sekä pohtimalla, voidaanko yhteisiä strategioita pitää ”strategisina”. Unionin ulkosuhteita käsitellyt aikaisempi teoreettisesti orientoitunut tutkimus hahmotellaan neljään karkeaan ”koulukuntaan”: uusfunktionalistinen malli, supervaltamalli, uusrealistinen malli sekä siviilivaltamalli. Analyyttisenä taustana on capabilities-expectations gap -kehikko (CEG), jonka mukaan unionin ulkosuhteita koskevien tavoitteiden ja niiden toteuttamiseksi tarvittavien keinojen välillä on kuilu. Teoreettiseksi lähtökohdaksi valittiin vastapareina kaksi empiirisesti tähän oletukseen sopivaa ja normatiiviselta ulottuvuudeltaan toisistaan eroavaa koulukuntaa, siviilivaltamalli ja neorealistinen malli. Primääriaineistona ovat EU:n perussopimusten yhteisiä strategioita koskevat määräykset, kolme Eurooppa-neuvoston määrittelemää yhteistä strategiapaperia (Venäjä-strategia, Ukraina-strategia ja Välimeri-strategia) sekä niiden toimeenpanoa koskevia selvityksiä vuosilta 1999-2001. Analyysitapana on teemoittelu, jossa poimitaan aineiston sisältämät keskeiset aiheet, esitetään aineisto kokoelmana erilaisia kysymyksenasetteluja sekä nostetaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tapauksia tutkitaan teemoittelemalla ne sekä niiden muodon, sisällön että toimeenpanon ja merkityksen kannalta. Tutkimustuloksina todettiin, että tavoitteet-ulottuvuudessa esiintyivät eniten alueellinen rauhoittaja-, silta rikkaiden ja köyhien välillä- sekä maailmantalouden valvoja -teemat, jotka viittaavat siviilivaltamalliin. Keinot-ulottuvuudella esiintyivät puolestaan eniten hallitustenvälisyys-teema, mikä viittaa neorealistiseen malliin, sekä suostuttelevat instrumentit -teema, mikä viittaa siviilivaltamalliin. Näin ollen todettiin, että erityisesti tavoitteet-ulottuvuudessa, mutta myös keinojen suhteen painottuivat siviilivaltamalliin mukaiset teemat. Yksittäisistä strategioista näin havaittiin Välimeri-strategian kohdalla voimakkaammin kuin Venäjä- ja Ukraina-strategioiden kohdalla. Toisin sanoen todettiin, että EU:n ulkopoliittisen profiilin ymmärtämisessä auttaa parhaiten siviilivaltamalli. Strategioihin kohdistuneet odotukset eli EU:n ulkopolitiikan kokonaisvaltainen tehostaminen eivät kuitenkaan toteutuneet. Näin ollen todettiin, että strategiat voivat jopa kasvattaa CEG:tä entisestään ja strategia-nimikkeen käyttäminen välineestä on itse asiassa kyseenalaista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
kansainväliset suhteet
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
yhteiset strategiat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record