Käsitykset tiedosta ja tietämisestä - episteeminen motivaatio ja koulutus määrittäjinä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Hankonen, Nelli
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:25:56Z
dc.date.available 2009-09-08T09:25:56Z
dc.date.issued 2004-09-20 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10276
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan tietokäsityksiä, kognitiivisen päätöksen tarvetta (need for cognitive closure) ja niiden yhteyttä toisiinsa. Lisäksi tutkitaan, miten yliopistokoulutus (kesto, määrä ja ala) on yhteydessä käsityksiin tiedosta ja tietämisestä. Aineisto kerättiin lomakekyselynä eri tieteenalojen (sosiologia, teknilliset tieteet, kansantaloustiede) juuri opintonsa aloittaneilta ja pidemmälle edenneiltä opiskelijoilta (n=135). Tietokäsitykset käsitteellistettiin toisistaan erillisten ulottuvuuksien järjestelmäksi, johon kuuluvat tietoa koskevat käsitykset tiedon varmuudesta, tiedon yksinkertaisuudesta ja auktoriteettien kaikkitietävyydestä ja oppimista koskevat käsitykset oppimisen nopeudesta ja oppimiskyvyn sisäsyntyisyydestä. Kognitiivisen päätöksen tarve katsottiin yksilön pysyväksi ominaisuudeksi, jonka voimakkuus vaihtelee ihmisten välillä. Korkean päätöstarpeen yksilöt preferoivat järjestystä ja ennustettavuutta, kokevat moniselitteisyyden epämiellyttäväksi ja ovat kapeakatseisempia sekä päättäväisempiä. Tietokäsitysten ja kognitiivisen päätöksen tarpeen rakenteita tarkasteltiin ja niiden empiiristä erillisyyttä tutkittiin. Tietokäsitysten ennustajista opintoviikkomäärä ennusti pienempää uskoa tiedon yksinkertaisuuteen, ja iällä ja opintovaiheella ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä tietokäsityksiin. Tekniikan ja taloustieteen opiskelijat uskoivat keskimäärin enemmän tiedon varmuuteen ja auktoriteettien kaikkitietävyyteen kuin sosiologian opiskelijat, ja ero oli havaittavissa jo alkuvaiheen opiskelijoilla. Oletuksen mukaisesti voimakas kognitiivisen päätöksen tarve ennusti suurempaa uskoa tiedon varmuuteen ja auktoriteettien kaikkitietävyyteen. Yhteys oli selvä alkuvaiheen opiskelijoilla mutta ei loppuvaiheen opiskelijoilla. Diskussiossa käsitellään tuloksia laajasti, erityisesti tietokäsitysten kvantitatiivisen tutkimusperinteen ongelmia ja ehdotetaan motivationaalisten käsitteiden integroimista tietokäsitysprosesseja koskeviin teorioihin. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet olivat tuoreiden kansainvälisten aikakauslehtiartikkeleiden lisäksi Hofer & Pintrich (toim.) (2002) ja Webster & Kruglanski (1994). en
dc.language.iso fi en
dc.subject tietokäsitykset en
dc.subject tiedollinen motivaatio en
dc.subject kognitiiviset päätökset - tarve en
dc.title Käsitykset tiedosta ja tietämisestä - episteeminen motivaatio ja koulutus määrittäjinä en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record