Designing the European Council Presidency - The Process Unfolded

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10288
Title: Designing the European Council Presidency - The Process Unfolded
Author: Ahonen, Paula-Maaria
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-10-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10288
Thesis level: master's thesis
Abstract: Eurooppa-neuvoston esittämä Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva julistus Laekenissa 2001 käynnisti perustuslaillisen prosessin, joka huipentui tulevaisuuskonventin esittämään ehdotukseen sopimukseksi perustuslaista. Se sisälsi kohdan, jossa ehdotettiin kiertävän Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden korvaamista pysyvällä puheenjohtajuudella. Puheenjohtaja ohjaisi Eurooppa-neuvoston työtä ja edustaisi Euroopan unionia sen yhteisissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa. Tutkimus keskittyy ehdotuksen eri vaiheisiin ja pyrkii selvittämään, miten ajatus pysyvästä puheenjohtajuudesta alunperin kehittyi, ketkä olivat sen takana ja miten ehdotus lopulta päätyi perustuslakisopimukseen. Painopisteinä ovat päätöksentekoprosessi ja sen eri vaiheet sekä eri tapahtumien ja toimijoiden vaikutus niissä. Näitä lähestytään eri päätöksentekoteorioiden näkökulmasta sekä kontekstista, joka korostaa Euroopan unionin päätöksenteon omalaatuisuutta. Tutkimus jakautuu kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat vireillepano, valmistelu ja ratkaisu. Näistä erityisesti valmistelua korostetaan, sillä se tapahtui tulevaisuuskonventissa, joka edusti uudenlaista tapaa tarkastella unionin perussopimuksia. Tutkimus on tapaustutkimus ja se pohjautuu haastatteluihin ja dokumentteihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: päätöksentekoprosessi
Euroopan integraatio
toimielinten uudistaminen
tulevaisuuskonventti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record