Imatran psykiatrisen hoitosysteemin ja hoito-organisaation muutos psykiatrisen potilaan kokemana vuonna 1998

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10298
Title: Imatran psykiatrisen hoitosysteemin ja hoito-organisaation muutos psykiatrisen potilaan kokemana vuonna 1998
Author: Korhonen, Raili
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 1999-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10298
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa kartoitetaan Imatran kaupungin uuden psykiatrisen toimintamallin muutoksen kokemista asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään mitä uuden toimintamallin kokemukseen vaikuttaa muutostiedon saanti, tiedon riittävyys, koettu kohtelu ja mikä osuus organisaation muutoskokemuksessa on asiakkaan omalla terapeutilla. Tutkimus etsii vastausta myös siihen, olisiko psykiatrisen organisaatiomuutoksen tehokkaassa läpiviennissä huomioitava erityisesti joitakin tiettyjä asioita, jotta asiakkaat eivät muutosprosessin aikana koe jäävänsä heitteille. Psykiatriset potilaat eivät kokeneet uutta toimintamallia vanhaa paremmaksi, mutta ei myöskään huonommaksi. Psykiatriset potilaat olivat lähes poikkeuksetta tyytyväisiä sekä uuteen että vanhaan toimintamalliin. Uuden toimintamallin yhtenä tavoitteena oli kustannusten vähentäminen, mutta tätä ei tutkimuksessa selvitetty. Koetut vaikutusmahdollisuudet ja johdonmukaisuus olivat selvässä yhteydessä tyytyväisyyteen. Potilaan oman terapeutin pysyminen samana organisaatiomuutoksesta huolimatta oli merkitsevästi yhteydessä tyytyväisyyteen. Tutkimus tehtiin postikyselynä kevättalvella 1999. Teoreettisena lähestymismallina käytettiin Leventhalin oikeudenmukaisuusteoriaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: psykiatrinen hoito - muutos - organisaatio
psykiatriset potilaat - kokemukset - muutos
oikeudenmukaisuus - toimintamuodot - psykiatrinen hoito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.34Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record