Monikulttuurinen valtio - kompromissiratkaisuja etnisten ryhmien taloudellisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin konflikteihin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10300
Title: Monikulttuurinen valtio - kompromissiratkaisuja etnisten ryhmien taloudellisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin konflikteihin
Author: Siitonen, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-06-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10300
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on osallistua suomalaiseen monikulttuurisuuskeskusteluun tuomalla siihen uusia näkökulmia. Tutkielmassa etsitään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: (1) Miksi monikulttuurisuuspolitiikkaa pidetään nykyään niin tärkeänä sekä tutkijoiden että monien maiden hallitusten keskuudessa? (2) Mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan akateemisessa tutkimuksessa? (3) Miten monikutttuurinen yhteiskunta käytännössä rakennetaan? (4) Miten monikulttuurisuus ymmärretään Yhdysvalloissa, ja missä määrin se on vaikuttanut siirtolaisten integroimiseen amerikkalaiseen yhteiskuntaan? Tutkielman aineisto koostuu sekä akateemisten tutkijoiden että muiden mielipidevaikuttajien monikutttuurisuutta koskevista kirjoituksista. Mielenkiinto suunnataan ulkomaille, koska monissa maissa on jo vuosikymmeniä pohdittu niitä kulttuurisen moninaisuuden aiheuttamia kysymyksiä, joita Suomessa on alettu ratkoa vasta viime vuosina. Yhdysvallat on puolestaan valittu tapaustutkimuksen kohteeksi, koska se on maailman merkittävin maahanmuuttomaa ja sillä on jo vuosisatojen kokemus kulttuurisesta moninaisuudesta. Nationalismin periaatteet edellyttivät kansakunnan ja valtion rajojen yhteneväisyyttä. Kansakunnan rajat määriteltiin usein etnisen samankaltaisuuden perusteella ja sen vuoksi valtioiden rajojen sisälle jäi paljon väestöryhmiä, joiden ei katsottu kuuluvan kansakuntaan. Näistä ryhmistä muodostui vähemmistöjä valtioiden sisälle ja niiden etnisen erilaisuuden pelättiin uhkaavan kansallisvaltion yhtenäisyyttä. Sen vuoksi vähemmistöistä pyrittiin pääsemään eroon esim. karkottamalla, tuhoamalla tai pakkoassimiloinnilla. 1900-luvun lopulla vähemmistöoikeudet kuitenkin kirjattiin moniin kansainvälisiin sopimuksiin, eikä kansallisvaltio enää voi ylläpitää yhtenäisyyttään vähemmistöjen kustannuksella. Monikulttuurinen valtio onkin nähty uutena ratkaisuna ongelmaan, joka aiheutuu tarpeesta yhteensovittaa valtion yhtenäisyyden säilyminen ja vähemmistöoikeuksien kunnioittaminen. Monikulttuurinen valtio sallii etnisten ryhmien kulttuurisen erilaisuuden ja myöntää etnisyyden tärkeän merkityksen yksilöille. Etnisyyden ei kuitenkaan ajatella olevan ihmisen identiteettiä kokonaisvaltaisesti hallitseva voima vaan melko joustava ja muuttuva tekijä. Monikulttuurinen valtio pyrkii myös luomaan eri etnisiin ryhmiin kuuluvien kansalaistensa välille yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä tavoite toteutuu, koska kansallinen identiteetti perustuu tietyille yhdessä neuvotelluille arvoille, jotka kaikki kansalaiset voivat hyväksyä. Liiallinen kulttuurisen erilaisuuden korostaminen voi kuitenkin vaikeuttaa yhteistyötä etnisten ryhmien välillä ja jopa tehdä mahdottomaksi vuoropuhelun ja kompromissienteon. Lisäksi liiallinen kulttuuristen erojen korostaminen johtaa helposti esimerkiksi sosioekonomisen huono-osaisuuden huomiotta jättämiseen tai jopa sen selittämiseen kulttuurisilla tekijöillä. Tutkielmassa muistutetaan, että vaikka ihmiset ovat saman etnisen ryhmän jäseniä, he usein kuuluvat eri yhteiskuntaluokkiin ja heillä voi olla hyvin erilaiset poliittiset ideologiat. Maahanmuuttajien sopeutumiseen uuteen yhteiskuntaan vaikuttavat kulttuuristen tekijöiden lisäksi monet muutkin seikat, kuten aiemmat kokemukset, koulutus, varallisuus, tulevaisuudensuunnitelmat jne. Vain yhdistämällä taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät voidaan luoda hyvin toimiva monikulttuunnen yhteiskunta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: monikulttuurisuus
kansallinen identiteetti
vähemmistöt - oikeudet
Yhdysvallat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record