Suomen sähkömarkkinoiden avautuminen kilpailulle

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Hirvelä, Jussi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:26:16Z
dc.date.available 2009-09-08T09:26:16Z
dc.date.issued 2002-04-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10305
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Suomen sähkömarkkinat avattiin kilpailulle 1.3.1995. Tällöin astui voimaan sähkömarkkinalaki, joka jakoi sähköenergian ja sähköenergian siirron eri markkinoille. Sähköenergian markkinat tulivat kilpailullisiksi, eli sähkönkuluttaja saattoi ostaa sähkönsä keneltä tahansa sähkönmyyjältä. Siirtoverkot avattiin kaikkien käyttöön kohtuullista korvausta vastaan, eli sähkönsiirron markkinat jäivät alueellisiksi, säädellyiksi monopoleiksi. Kilpailu avattiin kaikille kuluttajille asteittain, ja kaikki kuluttajat tulivat kilpailun piiriin 1.1.1997. Kilpailua tehostettiin syksyllä 1998, kun käyttöön otettiin tyyppikäyrämenettely, joka mahdollisti sähkön ostamisen ilman mittalaitteiden hankintaa. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi Suomen sähkömarkkinoiden vaiheittainen vapauttaminen kilpailulle ja esitellään markkinoiden toimijat ja rakenne. Lisäksi käsitellään markkinoiden avautumisen mukanaan tuomia ilmiöitä, kuten vertikaalista integraatiota. Erityisesti työssä pyritään keskittymään kotitalouksien aseman kehitykseen. Hyvinvoinnin kehitystä sähköenergian markkinoilla analysoidaan William J. Baumolin vuonna 1982 esittelemän contestable market -teorian avulla. Contestable market -teorian mukaisten markkinoiden hyvinvointivaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin täydellisen kilpailun teorian markkinoiden, mutta contestable market -teoriassa toimijoilla voi olla markkinavoimaa, ja rajakustannusten mukainen hinnoittelu ei ole välttämätöntä. Baumolin teorian mukaan uhka uuden yrityksen tulosta markkinoille riittää pitämään hinnan tasolla, jossa tarjolla ei ole ylisuuria voittoja. Markkinat päätyvät toimimaan tehokkaasti, mikäli markkinoille pääsy ja niiltä poistuminen on täysin vapaata. Contestable market -teoria sopii hyvin sähköenergiamarkkinoiden analysointiin, koska teorian oletukset hinnoittelun ja toimijoiden määrän suhteen eivät ole niin rajoittavia kuin esimerkiksi täydellisen kilpailun mallissa. Työn empiirisessä osassa tarkastellaan sähköenergian sekä sähkönsiirron hintojen kehitystä erityyppisillä kuluttajilla 1.7.1997-1.10.2001. Hintojen kehityksen lisäksi tarkastellaan verotuksen kehitystä sekä sähköenergian ja sähkönsiirron hintojen keskihajonnan kehitystä edellä mainitulla ajanjaksolla. Hintojen keskihajonnan kehitys antaa viitteitä siitä, onko hinnoissa tapahtunut yhtenäistymistä sähkömarkkinoiden avautumisen myötä. en
dc.language.iso fi
dc.subject contestable market en
dc.subject Baumol en
dc.subject Suomen sähkömarkkinat fi
dc.subject vapautuminen kilpailulle fi
dc.title Suomen sähkömarkkinoiden avautuminen kilpailulle fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record