Yrittäjän optimismi : Syntyykö yrityksiä liikaa?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10331
Title: Yrittäjän optimismi : Syntyykö yrityksiä liikaa?
Author: Komonen, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-09-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10331
Thesis level: master's thesis
Abstract: Vallitsevan käsityksen mukaan käynnistyviä yrityksiä tulee tukea julkisen sektorin toimesta, jotta yrityksiä syntyisi nykyistä enemmän. Taloustieteessä on kuitenkin viime vuosina noussut esiin päinvastainenkin näkemys, jonka mukaan yrityksiä syntyy liikaa pääasiassa rahoitusmarkkinoiden informaatio-ongelmista johtuen. Mikäli rahoittaja ei esimerkiksi kykene tunnistamaan yritysprojektien tarkkoja ominaisuuksia, se joutuu hinnoittelemaan luotot keskimääräisen odotetun tuoton perusteella. Luoton hinta asettuu hyville projekteille liian korkeaksi ja huonoille projekteille liian alhaiseksi, jolloin marginaalisen yrittäjän sosiaalinen arvonlisä jää negatiiviseksi, eikä projektin olisi pitänyt saada lainkaan rahoitusta. Lisäksi se, että puolet yrityksistä lopettaa toimintansa viiden vuoden sisällä perustamisesta, antaa syyn tutkia aihetta tarkemmin. Yrittäjien mahdolliset ylioptimistiset käsitykset omasta projektistaan sekä omista kyvyistään ja vaikutusmahdollisuuksistaan saattavat myös aiheuttaa sen, että yrityksiä pääsee markkinoille liikaa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että optimistisen yrittäjän odottama hyöty yrittäjyydestä on suurempi kuin hänen hyötynsä todellisuudessa tulee olemaan. Siksi saattaa käydä niin, että viimeisen markkinoille pääsevän yrittäjän tulisikin jäädä markkinoiden ulkopuolelle. Tässä tutkielmassa osoitetaan, että yrittäjät ovat keskimäärin optimistisempia kuin muut. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten optimistisuus vaikuttaa yritysten markkinoille tuloon sekä siihen, syntyykö yrityksiä optimismin vuoksi liikaa. Lisäksi tutkitaan optimismin vaikutuksia yrittäjien käyttäytymiseen ja työpanokseen sekä rahoittajan voittoihin ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Osoitetaan, että tiettyjen oletusten vallitessa marginaalisen yrittäjän pitäisi jäädä markkinoiden ulkopuolelle, eli yrityksiä syntyy liikaa. Vallitsevalla yrittäjyyspolitiikalla tavoitellaan lisää yrityksiä, ja siksi aloittavia yrityksiä tuetaan. Tässä tutkielmassa tarkastellaan yrittäjyyspolitiikan kohdentamista tilanteessa, jossa yrityksiä syntyy liikaa. Osoitetaan, että subvention sijaan jokaiseen yrityslainaan tulisi tällaisessa tilanteessa asettaa vero. Toimenpide saa yrittäjien määrän vähenemään ja yhteiskunnan sosiaalisen hyvinvoinnin kasvamaan. Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Coelhon ym. (2004), de Mezan ja Webbin (1987, 1999) sekä Stiglitzin ja Weissin (1981) teoriat sekä Purin ja Robinsonin (2006) empiirinen tutkimus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yrittäjät
optimismi
yritykset
markkinat
markkinoille tulo
epäsymmetrinen informaatio
rahoitus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record