Ukonvirran sivupuro : naiset suomalaisessa sosiologiassa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10343
Title: Ukonvirran sivupuro : naiset suomalaisessa sosiologiassa
Author: Taskinen, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Department of Sociology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee sosiologian sukupuolittuneita rakenteita suomalaisissa yliopistoissa. Tutkielman tavoitteena oli löytää ja analysoida kattava joukko naisen asemasta sosiologian tieteenalalla Suomessa kertovia indikaattoreita. Tutkimuksessa tarkasteltiin ensin naisten osuutta sosiologian uusista opskelijoista, sitten perustutkintojen ja jatkotutkintojen suorittajista, sekä dosenteista ja professoreista kaikissa suomen yliopistoissa, joissa sosiologiaa voi lukea pääaineena. Tämän jälkeen lähemmässä tarkastelussa tutkittiin maan neljän suurimman sosiologian laitoksen eli Helsingin, Turun, Tmapereen ja Jyväskylän yliopistojen sosiologian laitosten henkilökunnan ja opetuksen sekä tutkintovaatimusten kirjallisuuden jakautumista sukupuolen mukaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin tilastollisia menetelmiä, aikasarjoja ja kvantitatiivista sisällön erittelyä. Tutkielmassa havaittiin, että sosiologian sukupuolittuneet rakenteet noudattavat tiedemaailmasta yleisemminkin tuttua mallia: paljon naisia opiskelijoina, ylemmistä korkeakoulututkinnoista naisten suorittamia noin 60%, tohtorin tutkinnoistakin lähes 40%, mutta professoreista naisten osuus vajaa viidennes. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että sosiologian sukupuolittuneet rakenteet ovat pysyneet lähes muuttumattomina tutkimuksen tarkasteluaikavälillä 1980-luvun puolesta välistä 1990-luvun loppuun. Sosiologia tieteenalana edelleen monin paikoin ukonvirtaa, mutta naisten sivupuroja löytyy, esimerkiksi Åbo Akademin sosiologian laitos tilastollisen aineiston valossa naisten oma areena. Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet Liisa Husun, Veronica Stolte-Heiskasen ja Terttu Luukkonen-Gronowin tiedemaailmaa ja tasa-arvoa käsittelevät tutkimukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/10343
Date: 2005-09-19
Subject: sosiologit - naiset
tieteet - yhteiskuntatieteet - sosiologia - sukupuolittuminen
naisen asema - tiedeyhteisöt
tasa-arvo - yliopistot
sosiologia - historia - Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record