Ukonvirran sivupuro : naiset suomalaisessa sosiologiassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Taskinen, Susanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:26:44Z
dc.date.available 2009-09-08T09:26:44Z
dc.date.issued 2005-09-19 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10343
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee sosiologian sukupuolittuneita rakenteita suomalaisissa yliopistoissa. Tutkielman tavoitteena oli löytää ja analysoida kattava joukko naisen asemasta sosiologian tieteenalalla Suomessa kertovia indikaattoreita. Tutkimuksessa tarkasteltiin ensin naisten osuutta sosiologian uusista opskelijoista, sitten perustutkintojen ja jatkotutkintojen suorittajista, sekä dosenteista ja professoreista kaikissa suomen yliopistoissa, joissa sosiologiaa voi lukea pääaineena. Tämän jälkeen lähemmässä tarkastelussa tutkittiin maan neljän suurimman sosiologian laitoksen eli Helsingin, Turun, Tmapereen ja Jyväskylän yliopistojen sosiologian laitosten henkilökunnan ja opetuksen sekä tutkintovaatimusten kirjallisuuden jakautumista sukupuolen mukaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin tilastollisia menetelmiä, aikasarjoja ja kvantitatiivista sisällön erittelyä. Tutkielmassa havaittiin, että sosiologian sukupuolittuneet rakenteet noudattavat tiedemaailmasta yleisemminkin tuttua mallia: paljon naisia opiskelijoina, ylemmistä korkeakoulututkinnoista naisten suorittamia noin 60%, tohtorin tutkinnoistakin lähes 40%, mutta professoreista naisten osuus vajaa viidennes. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että sosiologian sukupuolittuneet rakenteet ovat pysyneet lähes muuttumattomina tutkimuksen tarkasteluaikavälillä 1980-luvun puolesta välistä 1990-luvun loppuun. Sosiologia tieteenalana edelleen monin paikoin ukonvirtaa, mutta naisten sivupuroja löytyy, esimerkiksi Åbo Akademin sosiologian laitos tilastollisen aineiston valossa naisten oma areena. Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet Liisa Husun, Veronica Stolte-Heiskasen ja Terttu Luukkonen-Gronowin tiedemaailmaa ja tasa-arvoa käsittelevät tutkimukset. en
dc.language.iso fi en
dc.subject sosiologit - naiset en
dc.subject tieteet - yhteiskuntatieteet - sosiologia - sukupuolittuminen en
dc.subject naisen asema - tiedeyhteisöt en
dc.subject tasa-arvo - yliopistot en
dc.subject sosiologia - historia - Suomi en
dc.title Ukonvirran sivupuro : naiset suomalaisessa sosiologiassa en
dc.identifier.laitoskoodi 707 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record