The State as an End in Itself: Connecting The Idea of the State, the Collapse of Political Authority in Somalia and the Failure of the United Nations Operation in Somalia 1992-1995

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10344
Title: The State as an End in Itself: Connecting The Idea of the State, the Collapse of Political Authority in Somalia and the Failure of the United Nations Operation in Somalia 1992-1995
Author: Sukselainen, Silja Johanna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-09-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10344
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työ tarkastelee poliittisen auktoriteetin hajoamista Somaliassa 1990-luvun alussa maan sisällissodan seurauksena sekä YK:n rauhaturvaoperaatiota Somaliassa vuosina 1992-95. Yleisemmällä tasolla työ koskee "valtion hajoamisen" ilmiötä Afrikassa, kansainvälisiä rauhanturvaoperaatioita näissä konflikteissa sekä operaatioiden yleistä epäonnistumista rauhan aikaansaamisessa. Tavoitteena on ymmärtää miksi kansainvälisen yhteisön vastaus Somalian valtion hajoamiseen oli samaisen instituution jälleenrakennus sekä miksi tämä osoittautui ongelmalliseksi rauhan kannalta ottaen huomioon syyt, jotka alunperin johtivat valtion hajoamiseen. Teoreettisella tasolla tutkielma pyrkii liittämään edellä mainitut ilmiöt valtion ideaan, joka määrittelee kansainvälistä institutionaalista kontekstia. Tutkielmassa valitaan konstruktivistinen näkökulma, jonka avulla voidaan ymmärtää kuinka institutionaaliset rakennelmat muodostuvat ideoista ja vallasta. Valtion instituution legitimiteetti perustuu pitkään historialliseen prosessiin, mitä ei ole huomioitu kun malli on siirretty intenäistyneeseen Somaliaan ja tämä prosessi ilmenee uudestaan Somalian valtion jälleerakennuksessa sisällissodan jälkeen. Tutkimuksen mukaan YK pyrki valtion jälleerakennukseen sillä sen intressissä oli tämän järjestelmän ylläpitäminen, mutta myös siksi että Somalia näyttäytyi YK:lle "poikkeavana" ilmiönä "valtiokulttuurissa" ja vaati tämänlaista vastausta. Tarve jälleenrakentaa valtio oikeutti keskittymisen tähän tavoitteeseen, mutta Somalian konfliktin perimmäiset syyt ja erityispiirteet jäivät huomioimatta. Täten operaatio epäonnistui. Käytetyt lähteet koskevat Somalian poliittista kulttuuria ja sisällissotaa sekä sisältävät YK:n operaatiota käsittelevää tutkimusta, YK:n dokumentteja ja arvioita operaatiosta lähinnä konferenssiraporttien muodossa. Teoreettiset näkökulmat on kerätty Afrikan valtioita ja konflikteja sekä valtionsuvereniteetin instituutiota käsittelevistä lähteistä. Tärkeinä teoreettisina lähteinä ovat myös konstruktivistiset näkökulmat kansainvälisen politiikan tutkimuksessa, sosiologiassa, yhteiskuntateoriassa ja tieteenfilosofiassa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: 1992-1995
Yhdistyneet kansakunnat
kansainvälinen yhteisö
konfliktit
sisällissodat
Somalia
Afrikka
valtiot
rauhanturvaaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record