Tule meille töihin - tekniikan opiskelija tietoteollisuuden imussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10351
Title: Tule meille töihin - tekniikan opiskelija tietoteollisuuden imussa
Author: Turtiainen, Siru
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2001-04-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10351
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu on kvalitatiivinen tutkimus tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan korkeakoulun ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista, jotka ovat hakeutumassa työhön tietoteollisuusalalle. Tutkimustehtäviksi määriteltiin tietoteollisuuden osaamistarpeen kuvaileminen, tietoteollisten yritysten rekrytointipolitiikan ja -strategioiden kuvaileminen sekä opiskelijoiden kokemusten selvittäminen työelämään valmistautumisesta. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu kirjallisuuteen, kahden rekrytoinnin parissa työskentelevän ammattilaisen puhelinhaastatteluihin sekä eri tiedotusvälineistä saatuun informaatioon. Empiirinen tutkimus perustuu 13 opiskelijan haastatteluun. Tietoteollisuuden osaamistarpeen muotoutumiseen vaikuttavat oleellisesti teknologian nopea kehitysvauhti, tietoteollisten yritysten verkostoituminen ja koko alan klusteroituminen, asiakaskeskeiset toimintaprosessit sekä organisaatioiden sisäiset toimintamallien muutokset, kuten oppivan organisaation malli sekä tiimityöskentelyn malli. Tutkimuksessa on viitattu Kaisa Kautto-Koivulan määrittelemään insinöörin kompetenssimalliin sekä Arto Lahden ja Heikki Stenlundin viitekehykseen tietoliikennealan osaamiskäsitteestä. Heidän mukaansa teknisten ammatillisten taitojen ohella mm. sosiaaliset taidot ovat tärkeitä tietoliikennealalla. Tietoteollisella alalla käydään kilpailua suhteellisen pienestä joukosta tekniikan huippuosaajia. Tietoteolliset yritykset ovat panostaneet rekrytointiprosessien ja -menetelmien kehittämiseen paljon. Yritykset harjoittavat etupainotteista rekrytointia, jolloin ne pyrkivät saamaan vielä opiskeluvaiheessa olevat henkilöt kiinnostumaan itsestään työnantajana. Rekrytoinnissa käytetään ilmoituskanavana perinteisen lehti-ilmoittelun lisäksi yhä enemmän internetiä. Myös erilaiset rekrytointimessut ja -tapahtumat ovat suosittuja tietoteollisella alalla. Lehti-ilmoituksia tutkimalla tietoteollisuuden tekniset tehtävät on jaettu tässä tutkimuksessa kolmeen luokkaan: alatason, keskitason ja ylätason teknisiin tehtäviin. Haastatellut opiskelijat olivat valinneet opiskelualansa harrastuksen myötä. Heillä oli korkea motivaatio opiskeluun ja he olivat hyvin kiinnostuneita omasta alastaan ja sen kehityksestä. Oman alan työpaikan hankkiminen opiskeluiden ohelle oli sujunut haastatelluilta helposti. He olivat myös erittäin varmoja siitä, että kiinnostava ja miellyttävä työpaikka löytyy helposti valmistumisen jälkeenkin, sillä työtarjouksia tulee eri yrityksistä jatkuvasti. Haastatteluiden perusteella opiskelijat olivat suhteellisen hyvin selvillä siitä, millaisia osaamisvaatimuksia työelämässä on teknisen osaamisen lisäksi. Enemmän työkokemusta hankkineet henkilöt aikoivat valmistautua työelämään opiskelemalla muutakin kuin tekniikkaa. Nuoremmat henkilöt eivät olleet kiinnostuneita panostamaan muihin opiskeluaineisiin kuin tutkintorakenteen pakollisiin aineisiin. Tulevalle työnantajalle ja työtehtäville asetettiin haastatteluissa suhteellisen korkeita kriteereitä. Usko omaan menestymiseen tulevaisuudessa ja hyvään työmarkkina-asemaan oli erittäin vahva. Työskentely opintojen ohella tuntui olevan näille opiskelijoille parasta valmistautumista työelämän vaatimuksiin sekä työntekijän että työnantajan kannalta katsottuna.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tietoteollisuus
rekrytointi
opiskelijat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record