Att tysta ner sig själv och depression : en studie i könsskillnader bland universitetsstuderande kvinnor och män

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Sigfrids, Johanna Ulrika
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:27:00Z
dc.date.available 2009-09-08T09:27:00Z
dc.date.issued 2008-02-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10366
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Utgångspunkten i detta arbete var det faktum att kvinnor lider en dubbelt större risk att drabbas av depression än män. Analysen grundades på Dana Jacks teori om nertystande av självet (Silencing the Self). Enligt denna utvecklar kvinnor kognitiva scheman om hur intimitet upprätthålls och dessa tros ha ett samband med depressivitet. Jacks teori grundar sig på teorin om det relaterande självet (Self-in-relation), utvecklad av bland andra Nancy Chodorow, Jean B. Miller och Carol Gilligan. Enligt denna är anknytning ett grundläggande mål för utvecklingen av identitet hos kvinnor. Jack trodde att kvinnors relationsorientering, samt de uppfattningar kvinnor har om hur intimitet upprätthålls, ökar kvinnors benägenhet att utveckla depressiva symptom. Jack utvecklade också en skala, Silencing the Self - skalan (STSS), för att mäta nivån av nertystande av självet. Syftet med denna undersökning var att utreda STSS- skalans psykometriska egenskaper bland finländare. Jack trodde att nertystande av självet hade ett samband med depressivitet och därför använde hon STSS tillsammans med Beck Depression Inventory (BDI). Enligt Jack skulle dock inte männens nertystande ha något samband med depressivitet eftersom de inte tros vara relationsorienterade i sitt tankesätt likt kvinnor. I detta arbete mättes studerandes (N=121) nivå av nertystande av självet, samt depressivitet enligt BDI-II. Männen var 50 till antalet och kvinnorna 71. Undersökningen gjordes under våren 2006 och respondenterna var studerande vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Det förväntades hittas ett samband mellan nertystande av självet och depressivitet hos kvinnorna men inte hos männen. Männen förväntades dock rapportera mer nertystande av självet än kvinnorna i enlighet med tidigare undersökningar. De viktigaste resultaten var att männen tystade ner sig mer än kvinnorna till en nästan signifikant nivå (t = -2.531, df=109, p < .05). En signifikant och stark korrelation mellan nertystande av självet och depressivitet kunde påvisas hos kvinnorna (r= .51, p < .01) och även hos männen (r= .48, p < .01). Resultaten gav stöd åt fortsatt användning med STSS bland finländska respondenter emedan den hade hög tillförlitlighet, alfakoefficienterna var .85(kvinnorna) och .79 (männen). en
dc.language.iso sv
dc.subject depression sv
dc.subject könsroller sv
dc.subject kön sv
dc.subject identitet sv
dc.subject könssocialisation sv
dc.title Att tysta ner sig själv och depression : en studie i könsskillnader bland universitetsstuderande kvinnor och män sv
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record