En deskriptiv studie av sex krisarbetares uppfattningar om hur arbetet påverkar dem och hur de anser sig få socialt stöd på arbetsplatsen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Ekroos, Johanna Maria
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:27:06Z
dc.date.available 2009-09-08T09:27:06Z
dc.date.issued 2008-09-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10374
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Denna pro gradu-avhandling är en deskriptiv studie av sex krisarbetares uppfattningar om hur arbetet påverkar dem och hur de anser sig få socialt stöd på arbetsplatsen. Syftet med denna avhandling är att med några hjälpares egna röster försöka lyfta fram deras uppfattningar om arbetets påverkning och det sociala stödet. Två centrala problemfrågor är: 1. Hur påverkar krisarbetet de som arbetar med det? 2. Stöder krisarbetarna varandra och på vilka vis gör de det? I avhandlingens teoretiska del behandlas och beskrivs traumatiska kriser, bland annat primär och sekundär traumatisk stress. Vilka utmaningar det finns i dagens krisarbete och vem som kan bli sekundärt traumatiserad tas också upp. I den teoretiska delen beskrivs också det sociala stödets betydelse inom krisarbete. Avhandlingen är en kvalitativ undersökning som gjorts på basis av intervjuer med sex krisarbetare. Intervjumaterialet analyseras med hjälp av den materialbaserade innehållsanalysen och den etnografiska analysmodellen. Resultaten delas upp och beskrivs på basis av analysmodellerna i 1. stressreaktioner hos den enskilda krisarbetaren och i arbetsgruppen, 2. sekundär traumatisk stress på social- och krisjouren, 3. arbetets positiva påverkning och 4. krisarbetarnas uppfattningar om socialt stöd på arbetsplatsen. Det främsta som kommer fram i undersökningen är att alla de intervjuade krisarbetarna blir påverkade av sitt arbete och lider av olika stress- och traumareaktioner. Vidare visar undersökningen att arbetet påverkar endel krisarbetare också positivt. I undersökningen anser alla krisarbetare utom en att de får socialt stöd på arbetsplatsen. Stödet är dock inte alltid rätt fokuserat och tillräckligt. Centrala källor: 1. Figley, C. R. (ed.) 1995. Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized, 2. Dyregrov, A. 2002. Katastrofpsykologi., 3. Sarajärvi, A. & Tuomi, J. 2006. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. en
dc.language.iso sv
dc.subject krisarbete sv
dc.subject medlidande sv
dc.subject utmattning sv
dc.subject stress sv
dc.subject traumatiska stressreaktioner sv
dc.subject socialt stöd sv
dc.title En deskriptiv studie av sex krisarbetares uppfattningar om hur arbetet påverkar dem och hur de anser sig få socialt stöd på arbetsplatsen sv
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record