Kannustinongelma vaiheistetussa venture capital -rahoituksessa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Pajarinen, Jukka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:27:11Z
dc.date.available 2009-09-08T09:27:11Z
dc.date.issued 2003-09-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10380
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Työssäni tarkastelen vaiheistettua venture capital -rahoitusta. Venture capital -rahoituksella tuetaan innovaatioiden kehittymistä. Rahoittajat osallistuvat aktiivisesti yrityksen toimintaan pelkän rahoittamisen lisäksi. Vastineeksi toiminnastaan ne saavat omistusosuuden yrityksestä. Rahoitettavan projektin valinnan jälkeen projekti vaatii sekä rahoittajan että yrittäjän panoksen, jotta projektia voidaan kehittää edelleen. Rahoitus jakautuu selkeästi eri vaiheisiin. Yrittäjän ja rahoittajan suhdetta määrittelee tiiviisti rahoittajan mahdollisuus lopettaa rahoitus, jos projektin tulevaisuuden näkymät eivät ole enää suotuisat. Rahoittajan on vaikea varmentaa yrityksestä saatava tieto, koska rahoitettavassa projektissa on usein paljon yrittäjän henkiseen pääomaan perustuvia panoksia. Tästä johtuen yrittäjän ja rahoittajan välillä on epäsymmetristä tietoa. Tätä tiedon epäsymmetrisyyttä on syytä pyrkiä vähentämään, jotta projektin pitkän aikavälin tuotto-odotuksesta saadaan oikea tieto ja päätös jatkorahoituksesta on vankalla perustalla. Pyrin tutkielmassani etsimään keinoja, joilla sekä yrittäjää että rahoittajaa voidaan kannustaa panostamaan valittuun projektiin. Erityisesti selvitän, voidaanko rahoittajan ja yrittäjän välillä olevaa epäsymmetristä tietoa vähentää tai lieventää siitä aiheutuvia ongelmia. Pyrin myös etsimään vastausta, voidaanko jollain tavoin kannustaa yrittäjää panostamaan erityisesti projektin pitkän aikavälin tulokseen. Yrittäjällä saattaa olla kannustin keskittyä lyhyen aikavälin tuottoon, jotta projektin jatkorahoitus varmistuu. Tästä syystä yrittäjällä saattaa olla kannustin manipuloida signaalia, jonka rahoittaja havaitsee tehdessään päätöstä projektin rahoituksen jatkamisesta. Jos tämä kannustaminen on mahdollista, pohdin, voidaanko suuremmalla todennäköisyydellä todeta, että rahoitetaan nimenomaan parhaita projekteja. Tutkimani aineiston perusteella yrittäjää ja rahoittajaa voidaan kannustaa oikein muotoillun rahoitussopimuksen avulla. Sopimuksen olisi perustuttava vaihtokelpoisiin rahoitusinstrumentteihin. Erityisesti warranttien avulla voidaan kannustaa kumpaakin toimijaa ja kannustaa erityisesti yrittäjää panostamaan pitkän aikavälin tuottoon. Tällaisen sopimuksen avulla varmistetaan myös, ettei yrittäjällä ole kannustinta manipuloida signaalia, jonka rahoittaja havaitsee projektin etenemisestä. Sopimuksella on siis myös mahdollista pienentää epäsymmetrisen tiedon esiintymisen todennäköisyyttä. Merkittävimmät lähteet työssäni ovat olleet Repullon ja Suarezin (1999) artikkeli Venture Capital Finance: A Security Design approach sekä Cornellin ja Yoshan (1997) artikkeli Stage Financing and the Role of Convertible Debt. Casamattan (1999) artikkeli Financing and Advising: Optimal Financial Contracts with Venture Capitalist on tarjonnut lisänäkökulmia tutkielmaani. Keskeisessä sijassa ovat olleet myös Gompersin ja Lernerin kirjoittamat teokset The Venture Capital Cycle (1999) ja The Money of Invention. How Venture Capital Creates New Wealth (2001). Olen perehtynyt myös viimeaikaiseen venture capital -rahoituksen kehitykseen Euroopassa ja erityisesti Suomessa. en
dc.language.iso fi
dc.subject venture capital en
dc.subject vaiheistus fi
dc.subject epäsymmetrinen tieto fi
dc.subject kannustimet fi
dc.subject rahoitus - sopimukset fi
dc.title Kannustinongelma vaiheistetussa venture capital -rahoituksessa fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record