Implementeringen och användningen av det nya lönesystemet för kommunsektorn i Nyland och Östra nyland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10407
Title: Implementeringen och användningen av det nya lönesystemet för kommunsektorn i Nyland och Östra nyland
Author: Lindqvist, Monica
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-09-19
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10407
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka det nya lönesystemet för kommunsektorn och hur kommunerna i Nyland och Östra nyland har implementerat och tillämpat det nya lönesystemet. Jag undersöker vad den nya reformen innebär samt vilka faktorer som påverkar hur det nya lönesystemet implementeras i kommunerna. För undersökningen har jag valt ut sex kommuner från Nyland och Östra nyland som jag undersökt med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner i kommunerna samt skriftligt material från kommunerna. Teorin baserar sig på L. Lundqvists och M. Goggins teori om användningen av implementering. Enligt teorin påverkas implementeringen av olika faktorer ekonomiska resurser, organisationella resurser och personalresurser. I uppsatsen beskrivs vad implementering innebär samt olika problem inom implementeringen. Jag undersöker hur implementeringen av det nya lönesystemet för kommunsektorn borde ske enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och hur det nya lönesystemet har implementerats i praktiken. I min undersökning kom jag fram till slutsatsen att kommunerna tillämpar det nya lönesystemet på olika sätt och att implementeringsprocessen har framskridigt på olika sätt i kommunerna. Det största problemet för implementeringen av det nya lönesystemet i kommunerna har varit brist på personalresurser och organisationella färdigheter medan de ekonomiska resurserna inte påverkat implementeringen. Uppsatsen visar att det finns skillnader i kommunernas sätt att implementera och tillämpa det nya lönesystemet.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: palkkausjärjestelmät - kunnat
toteuttaminen
arviointi
palkat
kunnallistalous - palkat
lönesystem - kommuner
implementering
utvärdering
kommunalekonomi - löner


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record