"...lagom gamal, lagom mogen och hade ganska säkert arbete sådär..." Ensamförsörjande kvinnors livshistorier

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Nygård, Martina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:27:38Z
dc.date.available 2009-09-08T09:27:38Z
dc.date.issued 2002-11-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10417
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Avsikten med undersökningen är att få en större förståelse av ensamförsörjande kvinnors liv. Undersökningen är baserade på sex tematiserade livsbiografiintervjuer med ensamförsörjande finlandssvenska kvinnor som varit ensamma med barnet sedan den dag barnet blivit född. Syftet med undersökningen är att ta reda på vem de ensamförsörjande kvinnorna är som bestämmer sig för att bli ensamförsörjare redan under graviditeten. Hur ser de ensamförsörjande kvinnornas vardag ut och hur samhället bemöter ensamförsörjande kvinnor idag. Vilken kvinna som helst kan idag bestämma sig för att bli ensamförsörjande mamma. Det är livssituationen som bestämmer om kvinnan bestämmer att behålla barnet trots att hon inte kommer att ha något förhållande till barnets far. Vardagen förlöper enligt barnet och barnets behov. Arbetet är viktigt för de ensamförsörjande kvinnorna. Arbetet fungerar som motvikt till det intensiva hemlivet ensamma tillsammans med barnet. Kvinnorna drömmer om att hitta en barnvakt som kunde komma hem och ta hand om barnet några timmar då och då. Runt de ensamförsörjande kvinnorna finns mest andra kvinnor som själva är ensamförsörjare eller ensamstående. De ensamförsörjande kvinnorna anser inte att samhälle skulle nedvärdera dem som ensamförsörjande kvinnor. Däremot kan de yngre ensamförsörjarna känna skamkänslor för att de inte lyckats skapa en kärnfamilj för sina barn. De äldre ensamförsörjande kvinnorna yttrar inga liknande skamkänslor. Skillnaderna i mellan de yngre och de äldre ensamförsörjande kvinnornas skamkänslor kan bero på generations skillnader. De äldre ensamförsörjande kvinnorna har vuxit upp i ett samhället där kvinnorna har fått kämpa för sin självständighet och jämlikhet och är kanske därför mer stolta över att de själva ensamma klarar av att ta hand om sitt barn ensam. De yngre kvinnorna har växt upp i ett samhälle där kvinnans jämlikhet med mannen har varit mer en självklarhet och ur barnets synvinkel anser de yngre kvinnorna att barnen har rätt till två föräldrar som skall dela på ansvaret av barnet. Den viktigaste källan som använts i materialet har varit Vanessa Mays (2001) Lone Motherhood in Finnish Women´s Life Stories en
dc.language.iso sv
dc.subject ensamförsörjare sv
dc.subject livslopp sv
dc.subject vardag sv
dc.subject socialbiografi sv
dc.title "...lagom gamal, lagom mogen och hade ganska säkert arbete sådär..." Ensamförsörjande kvinnors livshistorier sv
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record