Finanssipolitiikka, valtionvelka ja velan kustannukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10425
Title: Finanssipolitiikka, valtionvelka ja velan kustannukset
Author: Ahonen, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-01-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10425
Thesis level: master's thesis
Abstract: Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella, miten finanssipolitiikka eli valtion harjoittama tulo-, meno- ja velanottopolitiikka vaikuttaa valtion velkaan ja siitä maksettavan korkoon sekä yksityisen sektorin kulutuskäyttäytymisen kautta koko kansantalouden kokonaiskysyntään. Lähtökohtana oli löytää määritelmä finanssipolitiikan kestävyydelle. Finanssipolitiikka on kestävää, mikäli velan BKT-suhde on vakaa tai se laskee vallitsevin vero- ja menoperustein. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos valtio on velkaantunut liikaa tai jos velkaantumista ei ole saatu pysäytettyä, täytyy valtion saada budjettinsa (perusjäämän) ennemmin tai myöhemmin ylijäämäiseksi lyhentääkseen velkaansa. Jos finanssipolitiikassa on kestävyysongelma, finanssipolitiikan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen ei ole aivan yksiselitteinen. Empiria on osoittanut, että finanssipolitiikka ei vaikuta aina keynesiläisen oppikirjamallin mukaan, vaikka näin melko yleisesti finanssipolitiikkaa suunniteltaessa oletetaankin. Jos valtiolla on paha velkaongelma ja talous on laskusuhdanteessa, taantuma saattaa jopa syventyä, kun budjettialijäämän kasvaessa yksityinen kulutus kääntyykin laskuun ja säästäminen lisääntyy kuluttajien odottaessa tulevaisuudessa veronkorotuksia tai julkisten menojen leikkauksia. Politiikkasuosituksena olisikin tällöin finanssipolitiikan kiristys, sillä finanssipolitiikan kiristys poistaisi nyt odotukset tulevaisuudessa tapahtuvasta vieläkin mittavammasta verojen kiristyksestä ja/tai menojen leikkauksesta ja vaikutus olisi ekspansiivinen eli kokonaiskulutusta lisäävä. Finanssipolitiikan kestävyysongelmaan vaikuttavat osaltaan myös valtion menoja kasvattavat velanhoitokustannukset, jotka ovat julkisen sektorin velkaantumisen myötä muodostuneet merkittäväksi menoeräksi valtion budjettiin. Fiskaalimuuttujat näyttävät vaikuttavan voimakkaimmin silloin, kun valtio oli korkeasti velkaantunut. Sekä velka–BKT-suhteen että perusjäämä–BKT-suhteen vaikutus velanhoitomenoihin osoittautui suuremmaksi silloin, kun maan julkisen velan BKT-osuus oli korkea (yli 60 %). Valtionvelan korossa ei ollut havaittavissa luottoriskipreemiota edes Belgian kaltaisen korkeasti velkaantuneen maan kohdalla. Tärkeimmät lähteet: Blanchard (1985): Debt, deficits and finite horizons. JPE. Blanchard – Chouraqui – Hagemann – Sartor (1990): The sustainability of fiscal policy: New answers to an old question. OECD Economic Studies No 15. Caselli – Giovannini – Lane (1998): Fiscal discipline and the cost of public debt service: some estimates for OECD countries. IMF Working Paper No 98/55. Perotti – Strauch – von Hagen (1997): Sustainability of public finances. CEPR Diskussion Paper Series No 1781.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: finanssipolitiikka - valtionvelka
käyttäytymisvaikutukset
valtionvelka - kustannukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record