Euroopan kansalaisuuteen kuluttajakansalaisuuden kautta? : kasvigeenitekniikka Euroopan unionin kuluttajansuojelupolitiikan erityistapauksena

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10452
Title: Euroopan kansalaisuuteen kuluttajakansalaisuuden kautta? : kasvigeenitekniikka Euroopan unionin kuluttajansuojelupolitiikan erityistapauksena
Author: Heikkurinen, Vappu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10452
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee Euroopan unionin kuluttajapolitiikkaa ja sen erityistapauksena geenimuunnettua ravintoa. Teoreettisena lähtökohtana on Michel Foucault'n ajatus hallinnan mentaliteetista (governmentaliteetista). Työssä huomataan, että EU purkaa governmentaliteettityyppistä vallankäyttöä muun muassa EU-instituutioiden monimutkaisuuden ja ristikkäisten poliittisten paineiden takia. Foucault'n myöhäistuotannossa esiin nousseet subjektivaation ja itsensä hallinnan teemat liitetään tutkielmassa itseään hallitsevan kuluttajakansalaisen ajatukseen. Käytännön tapauksista kuitenkin ilmenee, että tilanteissa, joissa kuluttaja ei saa tarpeeksi tietoa valintojensa pohjaksi, hän ei pysty hallitsemaan itseään ja valintojaan niin, että olisi relevanttia puhua kuluttajakansalaisesta. Myös foucault'lainen biovallan ajatus liittyy kuluttajakysymykseen; kuluttajan terveyden suojelu on biovallan muoto, jossa väestöä hallitaan kokonaisuudessaan valtion (tai EU:n) turvallisuuden takaamiseksi. Kuluttajuutta tarkastellaan pelkkää ostotapahtumaa laajemmin, ja kysytään, onko kuluttamisen kautta tapahtuva taloudellinen vaikuttaminen yhä enemmän korvaamassa kansalaisuuden käsitteeseen liittyvän poliittisen vaikuttamisen. Tutkielmassa eritellään geenitekniikalla tuotetusta ruuasta käytyä keskustelua EU-elimissä, Ranskassa ja Suomessa. Aineisto koostuu EU-elinten virallisista asiakirjoista, ranskalaisesta ja suomalaisesta sanomalehtimateriaalista sekä bioteknologiayritysten mainoksista. Lisäksi lähteenä käytetään muistiinpanoja eduskunnassa käydystä kasvigeenitekniikkakeskustelusta. Näkemykset kasvigeenitekniikan eduista ja haitoista ravinnontuotannossa vaihtelevat voimakkaasti. Selkeät puolustajat ja vastustajat (tai epäilijät) erottuvat asiaan neutraalista suhtautuvasta vähemmistöstä. Ranskassa ja Suomessa käytyä keskustelua avataan maiden erilaisen asiantuntijavaltaperinteen kautta. Asiantuntijoiden rooli nähdään tutkielmassa kriittisessä valossa; demokraattisen foorumin muodostuminen on vaikeaa, jos keskustelua hallitsevat tekniset asiantuntijat. Ruuan geenimuuntelua perustellaan sillä, että koko ihmiskunnalle riittäisi ruokaa sen kasvaessa ja ruuantuotantoresurssien pienentyessä. Geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) tarkkoja vaikutuksia ihmiseen ei kuitenkaan tunneta. Näin lajin säilyminen asettuu potentiaalisesti vastakkain yksilön hyvinvoinnin ja terveyden kanssa. EU:n kuluttajapolitiikkaa käydään läpi myös historiallisesta näkökulmasta, ja tuolloin huomataan, että kuluttajakysymykset nousivat EU:n agendalle varsinaisesti vasta 1980-luvulla. Kasvigeenitekniikan ohella kuluttajuuskysymystä tarkastellaan EU:n kuluttajapolitiikkaa testanneiden tapausten, kuten hullun lehmän taudin ja USA:n kanssa käydyn hormonilihakiistan kautta. Lopuksi tarkastellaan kuluttajakansalaisuuden roolia Euroopan kansalaisuuden edeltäjänä. Poliittiset kansalaisoikeudet ovat toteutuneet jäsenmaiden sisällä. EU-kansalaisuus puolestaan on ollut lähinnä taloudellista, esimerkiksi juuri kuluttajan valintoja turvaavaa, rajat ylittävää mutta rajoittunutta kuluttajakansalaisuutta. Euroopan kansalaisuudelle ollaan kuitenkin antamassa yhä enemmän poliittista sisältöä. Kuluttajan itsemääräämisoikeus saattaa antaa suuntaa tälle uudelle, ylikansalliselle poliittiselle kansalaisuudelle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
geenitekniikka - elintarviketuotanto - Eurooppa
kuluttajat - kansalaiset - Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.37Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record