Työeläkejärjestelmän vuoden 2005 eläkeuudistus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingfors universitet, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Aalto, Marja Arla Johanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:28:06Z
dc.date.available 2009-09-08T09:28:06Z
dc.date.issued 2005-11-04 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10455
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa arvioidaan vuoden 2005 työeläkejärjestelmän eläkeuudistusta: mikä muuttui, ja miten muutokset vaikuttavat eri ihmisiin. Muutosten vaikutuksia arvioidaan käyttäen aineistona koti- ja ulkomaisia eläketutkimuksia sekä tilastoja. Tutkielmassa pohditaan työeläkkeiden tasoa, rahoitusta ja indeksejä sukupolvien välisen ja sukupolvien sisäisen yhteisvastuullisuuden, tulonjaon ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tutkielmassa käydään viimeaikaisten tutkimusten valossa hiukan läpi myös sitä, mitä tutkimusten mukaan työelämässä pitäisi tehdä, jotta työssä jatkettaisiin pidempään. Eläkkeelle siirtymiseen kun vaikuttavat hyvin monet asiat. Tutkielmassa pohditaan työurien pidentämisen tavoitetta, ikääntyneiden työttömyyttä ja työnantajamaksuja, työkyvyttömyyseläkkeitä ja muita eläkkeelle siirtymisen syitä sekä työelämän ja vapaa-ajan muutosten vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen viimeaikaisten tutkimusten mukaan. Työeläkejärjestelmän organisaatioita, rahastoja ja sijoitustoimintaa arvioidaan kriittisesti. Tutkielmassa luodaan myös lyhyt katsaus eläkeuudistuksiin muissa EU-maissa, sekä arvioidaan EU:n eläkepolitiikan tavoitteiden toteutumista Suomessa. Keskeiset tulokset: Työeläkejärjestelmän kestävyys paranee vuoden 2005 eläkeuudistuksessa elinaikakertoimella ja indeksileikkauksilla. Työuria yritetään pidentää vapaaehtoisesti parantamalla ikääntyiden eläkkeiden karttumista, mutta toistaiseksi vaikuttaa siltä, että ikääntyneenä työskentely kiinnostaa vain harvoja. Eläkejärjestelmä on toistaiseksi turvannut hyvin eläkeläisten toimeentulon, mutta indeksileikkaukset saattavat vaikeuttaa varsinkin nuorena sairastuneiden ja pitkään eläkkeellä olevien tilannetta. Nuoret naiset ja suuret, vuosina 1945-1950 syntyneet ikäluokat hyötyvät eläkeuudistuksesta. Vuoden 1950 jälkeen syntyneet ikäluokat taas eivät pysty enää käyttämään nykyisiä varhaiseläkevaihtoehtoja ja heille tulee korotetut maksut, mutta elinaikakertoimen leikkaamat eläkkeet. Kokonaisuutena eläkeuudistus on kuitenkin onnistunut, koska myös nuoremmille ikäluokille tuli etuja, kuten parannettu palkkaindeksi ja lastenhoidosta ja opiskelusta kertyvät eläkkeet. Muihin EU-maihin verrattuna Suomessa on menetelty kaukonäköisesti rahastoimalla eläkkeitä ja uudistamalla eläkejärjestelmää. Suomi toteuttaa useimmat EU:n eläkepolitiikan tavoitteet. Yksityisiä eläkevakuutuksia ei erityisesti suosita ja valtio on edelleen velkaantunut. Alennettu 63 vuoden vanhuuseläkeikä ja parannettu palkkaindeksi poikkevat muiden EU-maiden uudistuksista. Eläkkeisiin liittyy vielä poliittisia, taloudellisia ja demografisia riskejä. Eläkeuudistuksesta ja rahastoinnista huolimatta työeläkemaksut tulevat nousemaan väestön ikärakenteen vanhenemisen takia, ja eläkejärjestelmän kestävyystavoite ei vielä toteutunut. en
dc.language.iso fi en
dc.subject eläkkeet - työeläkkeet en
dc.subject työeläkejärjestelmä en
dc.subject sosiaalivakuutus en
dc.subject eläkkeelle siirtyminen en
dc.subject eläkepolitiikka - Euroopan unioni en
dc.title Työeläkejärjestelmän vuoden 2005 eläkeuudistus en
dc.identifier.laitoskoodi 705 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record