"Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta" : En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10459
Title: "Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta" : En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice
Author: Sjöblom, Stina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2007-11-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/10459
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Handikappservice förändras som en del av de pågående förändringsprocesserna inom kommunernas välfärdsservice. Studien granskar socialarbetets roll och position i dessa processer. Med utgångspunkt i socialarbetets idémässiga kopplingar till sociala rörelser har jag lyft fram handikapprörelsens inflytande på uppfattningar om handikapp och funktionshinder. Parallellt med samhällsförändringarna och diskursskiftet gällande handikappmodeller förändras även socialt arbete. I denna studie har uppmärksamheten fästs vid empowerment och dialog som idéemässiga, etiskt motiverade, men också rent praktiska element i socialt arbete. Studien lyfter fram forskning som varit riktgivande och påverkat diskussionen om handikappmodeller och empowerment i socialt arbete. Uppfattningar om handikapp och funktionshinder påverkar samhällsplaneringen, hur lagstiftningen och kriterierna för service formuleras och tillämpas. Allt detta påverkar åter innehållet i socialarbetarnas arbete och alternativen i servicebrukande funktionshindrade människors vardag. En annan dimension av dessa processer är den som framträder i möten mellan socialarbetare och funktionshindrade människor. Studien tillför ett bidrag till diskussionen om socialarbetets roll och position. Samtidigt har en målsättning varit att gynna praktisk verksamhet: öka socialarbetarnas självreflektion och -kännedom inom hadikappservice, förbättra möjligheterna till samarbete över organisations- och sektorsgränser samt i slutändan, hitta idéer och verktyg för att vidareutveckla dialogiska arbetssätt. Forskningsproblemet har stigit ur praktiska behov. Genom mina kontakter i arbetet med funktionshindrade människor och socialarbetare från hela Finland har en allmän bild av socialt arbete inom handikappservice formats. Frågorna som väckts i praktiken hänger ihop med bemötande, dialog, praxis, samarbete och de etiska aspekterna i allt detta. Forskningsfrågan granskar vad det är som påverkar att slutresultatet, socialt arbete som erbjuds, blir som det blir. Den kvalitativa forskningsprocessen startade som utvecklingsinriktad aktionsforskning och omformades i slutändan av processen. Därför granskas samma process i studien först i aktionsforskningens deltagarorienterade referensram och sedan ur det individuella perspektivet, i innehållsanalysen av fokusgruppsmaterial. Forskningsresultaten lyfter fram något av den potential som socialt arbete bär på och väcker frågor om huruvida socialarbetarnas kompetens idag utnyttjas till fullo. Resultaten lyfter också fram gränserna. Då är det frågan om vem som sätter gränserna som blir intressant, speciellt i förhållande till den underutnyttjade potentialen. Ställs gränserna och kraven för arbetet utifrån eller har socialarbetarna möjlighet att vara med och definiera dem? Studien pekar på faktorer som påverkar och till en del förklarar de existerande skillnaderna mellan olika kommuner, i frågan om socialt arbete som erbjuds inom handikappservice. Nyttan för forskningen är att den, inom det finska socialarbetets fält, marginella gruppen av socialarbetare som arbetar med handikappservice, i denna studie blir hörda och dokumenterade.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: empowerment
socialt arbete
social service
handikapparbete
handikappade
handikappvård
funktionshinder
aktionsforskning
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record