Arne Runeberg tieteen taistelukentällä - paradigman muutosten häviäjä ja voittaja

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10461
Title: Arne Runeberg tieteen taistelukentällä - paradigman muutosten häviäjä ja voittaja
Author: Saarniemi, Timo
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2002-11-27
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10461
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee yksittäisen tieteentekijän asemaa tiedeyhteisössä hänen elämäkertansa avulla."Viimeiseksi westermarckiaaniksi" nimitetyn suomenruotsalaisen sosiaallantropologin ja uskontotieteilijän Sven Arne Runebergin (1 912-1979) elämäkertaa ja tieteellistä työtä tarkastellaan suhteessa hänen aikansa "Paradiamoihin" (suuriin kertomuksiin), jolloin lähtökohtana on Thomas S. Kuhnin teoria "tieteellisten vallankumousten rakenteista". on tämän tutkimuksen perusasetelma. Tutkimusongelmana on selvittää Arne Runebergin case studyn taustaa vasten hänen tutkijan rooliaan "tieteen taistelukentällä" ja suhdanteiden vaihtelua hänen elämäkertansa kronologiassa ts. miksi häviäjästä tuli voittaja. Tutkimusmenetelrninä ovat biografinen metodi, jolloin malleina on käytetty kolmea elämäkerrallista tutkimusta (Anttonen, Gothoni ja Tuomioja) ja J.P. Roosin luomaa elämäkerta-analyysia. Tutkimusaineistona ovat Arne Runebergin julkaisemat tieteelliset tutkimukset ja muut tekstit sekä hänen kirjeenvaihtonsa. Lisäksi on käytetty runsaasti henkilöhaastatteluja samoin kuin valokuva-aineistoa sekä tietysti alan tieteellistä kirjallisuutta. Myös tutkijan elämyksellinen suhde tutkittavaansa tulee esille. Tutkimukseen kuuluu lisäksi seitsemän erillistä liiteaineistoa. Tutkimustuloksina voidaan todeta, että Thomas S. Kuhnin teoria paradigmaattisesta vallankumouksesta, jolloin "uuden syntymän edellytyksenä on vanhan kuolema", ei pitänyt paikkansa, mitä tulee Arne Runebergin tieteelliseen uraan. Sosiologisessa viitekehyksessä Arne Runeberg, oli kulttuuri-, uskonto- ja kielisosiologi historiallisesti vertailevan relativismin kannalta, neodarwinistinen evolutionisti ja westermarckiaani sekä omiin hypoteettisiin innovaatioihinsa ja intuitioihinsa lukeutuva subjektiivikko, joka ei välittänyt tieteellisistä koulukuntarajoista. Onneton sattuma heitti Arne Runebergin 1940-luvun lopulla keskelle vanhan ja uuden sosiologian paradigmanmuutosta, josta hän kykeni - lukuisten vastoinkäymisten jälkeen - selviämään voittajana. Hänet nimitettiin lähes neljännesvuosisata väitöskirjansa (1 947) ilmestymisen jälkeen Helsingin yliopiston sosiologian, erityisesti sosiaaliantropologian apulaisprofessoriksi (1971). Helsingin yliopiston nuori tutkijapolvi tarvitsi 1970-luvun loppupuolella Arne Runebergia keulakuvakseen luodessaan perustaa sosiaaliantropologian renessanssille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: biografia
vanha ja uusi sosiologia
paradigmaattinen vallankumous


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record