En studie om sambandet mellan storlek, föreningsaktivitet och församlingsaktivitet i Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10471
Title: En studie om sambandet mellan storlek, föreningsaktivitet och församlingsaktivitet i Finland
Author: Romberg, Christine Linnéa
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-05-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10471
Thesis level: master's thesis
Abstract: Studien har sin utgångspunkt i storlekens betydelse samt i teorin om socialt kapital, och syftet är att besvara två huvudfrågeställningar: 1. Hur påverkas föreningsaktiviteten och församlingsaktiviteten av enheternas (det vill säga kommunens och församlingarnas) storlek? 2. Kan man anta att ett starkt socialt kapital i form av föreningsaktivitet stöder den kyrkliga aktiviteten och motverkar utträdet ur kyrkan? För att kunna svara på frågorna har samband mellan ett antal variabler testats genom statistiska metoder. Datamaterialet består av Forskningsprojektet KommunFinland2004:s data, samt statistik från Kyrkans forskningscentral och gäller 47 kommuner i Finland. Studien rör sig på aggregerad nivå, vilket gör att man endast dragit slutsatser om beteendet inom grundenheterna, det vill säga kommunen och kyrkan i Finland. Resultaten visar att storleken har en inverkan på föreningsaktiviteten och församlingsaktiviteten. Ju större kommun det är frågan om, desto mindre är förenings- och församlingsaktiviteten. Däremot stöder inte ett starkt socialt kapital i form av föreningsaktivitet den kyrkliga aktiviteten, inte heller motverkar det utträdet ur kyrkan. Däremot har församlingsstorleken en relevant betydelse för utträdet ur kyrkan. De viktigaste källorna är Robert Dahls och Edward Tuftes bok Size and Democrazy, Robert Putnams böcker Bowling Alone och Den fungerande demokratin, samt Sociala fällor och tillitens problem av Bo Rothstein.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalinen pääoma
järjestötoiminta
aktiivisuus
socialt kapital
föreningsaktivitet
församlingsaktivitet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.46Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record