Indonesian demokratisoitumisprosessi 1998-2004

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10496
Title: Indonesian demokratisoitumisprosessi 1998-2004
Author: Malinen, Anna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10496
Thesis level: master's thesis
Abstract: Demokraattisten valtioiden lukumäärä maailmassa on moninkertaistunut demokratian kolmannen aallon myötä. Demokratisoituminen on globaali ilmiö, jota voidaan selittää erilaisista tekijöistä käsin. Tässä tutkielmassa demokratisoitumista tutkitaan Laurence Whiteheadin teoksessa (2002) "Democratization. Theory and Experience." nimeämien tekijöiden kautta, joita ovat: demokraattinen transitio eli vallanvaihto, kansalaisyhteiskunta, poliittisten instituutioiden suunnittelu, poliittinen korruptio, rahapoliittinen toimivalta (monetary authority) ja kansalaisten turvallisuus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miksi Indonesian on ollut vaikea demokratisoitua ja ylläpitää demokratiaa. Tarkoituksena on myös selvittää, miten Laurence Whiteheadin lähestymistapa demokratisoitumiseen toimii tarkasteltaessa Indonesian demokratisoitumisprosesia. Whiteheadin mukaan demokratisoitumisprosessit ovat kompleksisia, pitkäkestoisia, avoimia ja dynaamisia prosesseja, joihin on vaikea soveltaa mitään määrättyä kaavaa. Varsinkin nykyajan demokratisoitumisprosessit eroavat toisistaan niin monella tavalla, että niitä on mahdotonta luokitella mihinkään kategorioihin. Esimerkkinä tällaisesta nykyaikaisesta demokratisoitumisprosessista on Indonesian demokratisoituminen,joka lähti käyntiin vuonna 1998 Presidentti Suharton luovuttua vallasta. Indonesian demokratisoitumisprosessin kulkua seurataan vuoteen 2004 asti. Whiteheadin lähestymistapa on tulkinnallinen, ja se korostaa valtion historiallisten ja kulttuuristen piirteiden huomioimista demokratisoitumistutkimuksessa. Whiteheadin lähestymistapa sopii hyvin kuvaamaan Indonesian demokratisoitumisprosessia, sillä Indonesian poliittisessa järjestelmässä on monia erityispiirteitä, jotka juontavat juurensa maan historiaan tai kulttuuriin, ja jotka vaikuttavat sen demokratisoitumiseen ainutlaatuisella tavalla, kuten:1) Indonesian armeijalla on ollut omalaatuinen poliittinen roolinsa maan itsenäistymisestä lähtien, ja Indonesian poliittinen eliitti on vieläkin suurelta osin armeijataustaista. 2) Kansalaisyhteiskunnan toiminta on hajanaista ja sitä vaivaa ammattimaisten johtajien puute. Kansalaisyhteiskunnan toiminta ei myöskään ole täysin turvattua. 3) Poliittista toimintaa leimaa korruptoituneisuus, tehottomuus ja vanhan hallinnon perinteet. Myös lakien toimeenpano ontuu. 4) Korruption levinneisyys yhteiskunnan joka sektorille estää Indonesian hallintokoneiston tehokkaan toiminnan. Indonesian demokratisoitumisprosessi on päässyt hyvään alkuun, mutta paljon on vielä saavuttamatta. Whitehead korostaakin, että on tärkeämpää tutkia demokratisoitumisprosessia itsessään kuin ruveta arvailemaan sen lopputulosta, sillä prosessi voi kestää vuosikymmeniä, ja lopputulos voi jäädä avoimeksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: demokratia
demokratisoituminen
Indonesia - 1990-luku - 2000-luku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record