Ulkopolitiikka liittovaltiollisessa Euroopan unionissa : federalistinen näkökulma EU:n yhteisen ulkopolitiikan tutkimiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10515
Title: Ulkopolitiikka liittovaltiollisessa Euroopan unionissa : federalistinen näkökulma EU:n yhteisen ulkopolitiikan tutkimiseen
Author: Kosonen, Antti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-05-12
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10515
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että Euroopan unionin (EU) yhteinen ulkopolitiikka ei ole toiminut niin hyvin kuin se itse olisi toivonut, tai siltä olisi voinut odottaa. Osaltaan tämä on johtunut EU:n omista puutteellisista institutionaalisista järjestelyistä, jotka ovat pitäyttäneet ulkopolitiikan kansallisvaltioiden käsissä tai määrittäneet puutteellisesti EU:n roolin ulkopolitiikan hoidossa. Toisena vaikuttavana tekijänä ovat olleet EU:n ulkopolitiikkaan kohdistuneet epärealistiset odotukset. Nämä ovat olleet seurausta siitä, että ylikansalliselle ulkopolitiikalle on ollut vaikeuksia löytää kelvollista vertailukohdetta ja esimerkkiä siitä, miltä tällainen ulkopolitiikka voisi näyttää. EU:hun kohdistuneet odotukset ovat siis muotoutuneet sen mukaan, mitä EU:n kokoisen kansallisvaltion ulkopolitiikalta voisi odottaa. EU:n vertailu federaatioon osoittautuu perustelluksi ja mielekkääksi unionin monien federalististen piirteiden vuoksi. EU on kuitenkin kehittynyt kohti federalismia päinvastaista tietä kuin perinteiset federaatiot: se muistuttaa federaatiota sisäpolitiikoiltaan, mutta ei ulkopolitiikaltaan. Havainnon merkitys korostuu, kun todetaan, että myös EU:n merkittävimmät saavutukset ovat sisäpoliittisia. Kuitenkin ulkopoliittiset hyödyt ovat perinteisesti toimineet federaation synnyttämisen motiivina, joten näyttäytyy tarpeellisena tarkastella, voisiko ulkopolitiikan federalisoiminen olla hyödyllistä EU:n kohdalla. Tutkimuksen johtavana ajatuksena on se, että vertailemalla EU:ta yhtäältä teoreettisiin federalistisiin ominaispiirteisiin ja toisaalta toimivaan liittovaltioon, voidaan saavuttaa sellaista ymmärrystä EU:n ulkopolitiikasta, josta perinteisessä EU:n ja sen jäsenvaltioiden väliseen valtataisteluun keskittyvässä tarkastelussa on jääty paitsi. Tutkimuksessa on muodostettu teoreettisten federalististen tunnuspiirteiden ja Saksan liittotasavallan esimerkin pohjalta institutionaalinen federalistinen malli EU:n ulkopolitiikalle. Mallin avulla on analysoitu sitä, minkälaista federalistinen EU:n ulkopolitiikka olisi ja missä määrin se olisi käypä ratkaisu ulkopolitiikan nykyisiin ongelmiin. Federalistinen malli on osoittanut institutionaalisten ratkaisujen tärkeyden EU:n ulkopolitiikan hoidossa. Se on auttanut muodostamaan aikaisempaa realistisemman kuvan EU:n yhteisen ulkopolitiikan mahdollisuuksista ja potentiaalisesta kehityksestä sekä tarjoamaan vaihtoehdon toimivan yhteisen ulkopolitiikan hoitamiseksi. Se on näyttänyt, minkälaista EU-liittovaltion parlamentaarisesti ja demokraattisesti hoidettu ja sen jäsenvaltiot huomioiva ulkopolitiikka olisi.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: Euroopan unioni
EU
ulkopolitiikka
federalismi
Saksan liittotasavalta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record