Esseitä yksilöllisyydestä ja yksilöllistymisestä: miten yksilöllisyys sekä yksilöllistyminen ilmenevät, irtaantuvat ja kiinnittyvät modernin kehityksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10518
Title: Esseitä yksilöllisyydestä ja yksilöllistymisestä: miten yksilöllisyys sekä yksilöllistyminen ilmenevät, irtaantuvat ja kiinnittyvät modernin kehityksessä
Author: Pietilä-Hella, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-09-21
URI: http://hdl.handle.net/10138/10518
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Esseekokoelma koostuu kuudesta ennen julkaisemattomasta esseestä. Kaikki esseet käsittelevät ja lähestyvät kysymyksiä: miten yksilöllisyys ja yksilöllistyminen ilmenevät, mistä ja miten ne irtaantuvat, mihin ja miten ne kiinnittyvät? Kehyksen näille kysymyksille antaa nyt elettävä aika, jota lähestytään klassikoiden kautta ja avulla. Kaksi klassikoista edustaa yhteiskuntatieteitä, Georg Simmel ja Norbert Elias. Kolmas on filosofi Emmanuel Levinas, jonka ajatukset heijastetaan nyt elettävään aikaan. Aiheenvalinta, klassikoiden käyttäminen avaamaan näkökulmaa sekä esseemuotoisuus ovat vuorovaikutuksessa ja keskinäisriippuvuudessa toisiinsa. Käytetty tutkimusmenetelmä, essee-muoto on nähtävä valittuna aikalaisdiagnoosin muotona. Yhteiskuntatieteellinen kriittinen essee ilmentää poikkitieteellistä tutkimusta, jossa kohtaavat sekä taide että tiede. Tutkimustapana esseemuoto pyrkii kyseenalaistamaan vallitsevaa ajattelua ja 'yksiäänisyyttä'. Klassikoiden avulla esseet pyrkivät avaamaan neljää näkökulmaa. Ensimmäinen on menneisyyden näkökulma, joka avautuu klassikoiden ajattelun näkemisestä oman aikansa tulkkeina. Toinen näkökulma on oman aikamme, aikalaisuuden ottaminen lähtökohdaksi. Tällöin klassikoiden avulla pyritään näkemään omaan aikaamme ja sen ilmiöihin. Kolmas pyrkimys on katsoa omaa aikaamme viistosti, irrottautuen aktuaaleimmasta aikalaiskeskustelusta sekä halu päästä selville professionaalisessa kielenkäytössä esiintyvien termien alkuperästä ja kiinnittymispisteistä. Neljäs tavoite on ollut irtaantuminen, etäisyydenottaminen ja yritys nähdä tuoreesti. Kahteen viimeiseen tavoitteeseen liittyy Norbert Eliasin tuotannossaan kehittelemän involvement-detachment -käsiteparin käyttäminen ajatteluvälineenä. Esseekokoelmasta nousee kolme teemaa yksilöllisyys- ja yksilöllistymiskeskusteluun. Ensimmäinen on yksilönäkemyksen orientaatiokehys. Esiin nousee kysymys, onko nyt tultu yksilöllisyys- ja yksilöllistymiskeskustelussa vaiheeseen, jossa vuosisatainen ihmiskeskeinen orientaatio on saamassa vakavasti otettavan haastajan? Nähtäväksi jää, onko kyseessä elämäkeskeinen kehysajattelu vai erilaisten orientaatiokehysten läpivirtaavuus. Toinen teema liittyy kysymykseen, olemmeko tulleet vaiheeseen, jossa yksilöllisyys- ja yksilöllistyminen kiinnittyvät aikaisemmasta poikkeaviin kiinnikkeisiin? Entä, jos yksilöllisyys ja yksilöllistyminen tulisi nähdä ilmenemismuodoiltaan totuttua moniilmeisempänä? Esseekokoelmassa esitetään eräänä näkökulmana Emmanuel Levinasin näkemys etiikan ensisijaisuudesta ja tästä lähtevästä yksilöllistymisestä. Kolmas ja keskeisin lopputulema on nykyisyyden toimintahorisontin uudelleen näkeminen ja tähän liittyvä orientaatiotietoisuus. Mitä ja miten yksilöllisyys ja yksilöllistyminen voisivat olla, jos/kun kehyksinä ei ole enää välttämätön?
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yksilöllisyys
yksilöllistyminen
yhteiskuntateoriat
aikalaisdiagnoosi
sivilisaatioprosessi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record