lntegration among unequal Partners, possibilities of regionai integration in the Southern African Development Community

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10531
Title: lntegration among unequal Partners, possibilities of regionai integration in the Southern African Development Community
Author: Heinonen, Hannu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-03-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10531
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa eritellään alueellisen integraation mahdollisuuksia Eteläisen Afrikan kehitys yhteisössä (SADC). Tavoitteena on tarkastella SADC:N valitseman integraatiostrategian kestävyyttä. Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana ovat perinteiset taloudellisen integraation mallit, jotka eivät anna paljoakaan toivoa taloudellisen integraation onnistumisen mahdollisuuksista kehitysmaissa. Näihin perinteisiin malleihin on vuosien varrella tehty tarkennuksia, joiden tarkoituksena on ollut mahdollistaa niiden käyttö myös kehitysmaissa. Tutkimuksessa erityishuomion saa ns. kehitys integraatio malli, jota SADC itse väittää seuraavansa. Tämä malli korostaa integraation taloudellisten etujen tasapuolista jakamista, josta ei useinkaan ole takuita kehitysmaiden keskinäisessä integraatiossa. Tähän ongelmaan voidaan hakea ratkaisua ns. korvaavien mekanismien avulla. Näiden mekanismien perustaminen riippuu kuitenkin suuresti jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta ja erityisesti alueellisesti johtavien maiden asenteesta, jotka joutuvat kantamaan mekanismeihin liittyvän taloudellisen vastuun. Empiirisessä analyysissa havaitaan, että eteläisen Afrikan nykyinen taloudellinen tilanne ja kauppavirrat eivät vaikuta integraatioteorioiden valossa lupaavilta ajatellen vapaakauppaalueen perustamista. Suurin osa integraation hyödyistä tulee keskittymään Etelä-Afrikkaan kun SADC:N vapaakauppa-alue perustetaan. Samanaikaisesti eräät alueen vähemmän kehittyneet valtiot saattavat joutua taloudellisesti jopa heikompaan asemaan kuin nykyisin. Tämä ongelma voidaan ratkaista korvaavien mekanismien avulla. Korjaavien mekanismien perustamisen ja koko kehitys integraatio mallin onnistuminen riippuu kuitenkin pitkälti EteläAfrikan tulevasta alueellisesta roolista. Tutkimuksen teoreettinen aineisto koostuu pääasiassa perinteisistä integraatio teorioista, mutta osittain myöskin uudemmasta eteläisen Afrikan regionalisaatiota käsittelevästä tutkimuksesta, jota on harrastanut ennen kaikkea Bertil 0dèn. Empiirinen analyysi perustuu pitkälti SADC:N virallisiin tilastoihin, mutta osittain myöskin aiempaan akateemiseen tutkimukseen sekä SADC:N virallisiin dokumentteihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö
taloudellinen integraatio
vapaakauppa
regionalismi
Eteläinen Afrikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record