Toisen luokan kansalaisia? : Vertailu kansalaisten itäeurooppalaisen ja eurooppalaisen työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevien asenteiden välillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10554
Title: Toisen luokan kansalaisia? : Vertailu kansalaisten itäeurooppalaisen ja eurooppalaisen työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevien asenteiden välillä
Author: Salminen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-04-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10554
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, suhtautuvatko EU:n vanhojen jäsenmaiden kansalaiset erilailla uusista ja vanhoista jäsenmaista tulevaan työvoimaan. Tutkimuksen taustalla oli EU:n itälaajentuminen vuoden 2004 keväällä ja laajentumisen aiheuttama pelko kontrolloimattomasta työvoiman tulosta vanhoihin jäsenmaihin. Samalla, kun EU:n tasolla ollaan pyritty sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseen sekä työvoiman vapaan liikkuvuuden edellytysten parantamiseen, asetettiin useille uusien jäsenmaiden kansalaisille siirtymäaikasäännöksiä, jotta heidän maahanmuuttoansa voitaisiin rajoittaa. Tutkimuksessa selvisi, että vanhojen jäsenmaiden kansalaiset suhtautuvat eri tavoin uusien ja vanhojen jäsenmaiden kansalaisten maahanmuuttoon. Kansalaiset suhtautuivat kielteisemmin itäeurooppalaisten kuin vanhojen jäsenmaiden kansalaisten maahanmuuttoon. Tarkoituksena olikin selvittää, mistä tämä ero johtuu. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa käytettiin Matthew Gabelin rationaaliseen valintaan perustuvaa teoriaa, Harry Ecksteinin kulttuurisia tekijöitä korostavaa teoriaa sekä John Zallerin teoriaa poliittisen eliitin vaikutuksesta kansalaisten asenteisiin. Tutkimuksessa käytettiin aineistona vuoden 2000 Eurobarometriä ja tutkimusmenetelmänä käytettiin regressioanalyysiä. Tutkimuksen tuloksena oli, että kansalaisten muista maista muuttavia ihmisiä koskevissa asenteissa on kyse nimenomaan kulttuurisista tekijöistä, eli siitä kokeeko henkilö muut kulttuurit häiritsevinä ja uhkaavina vai suhtautuuko hän niihin myönteisesti. Merkitystä oli myös sillä, kokeeko vastaaja muualta tulevan työvoiman uhkaavan hänen asemaansa työmarkkinoilla vai suhtautuuko hän myönteisesti työvoiman vapaan liikkuvuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Olennaista oli myös se, missä maassa henkilö asuu ja millainen yleinen mielipide muualta tulevaa työvoimaa kohtaan maassa vallitsee.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
laajeneminen
työvoiman liikkuvuus
työvoima
asenteet
kannatus
survey-tutkimus
eurobarometrit
Eurooppa
Itä-Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record